Thứ 7, 15/06/2024, 05:16[GMT+7]

Đại hội của trí tuệ và niềm tin

Thứ 2, 12/10/2020 | 08:21:22
1,977 lượt xem
Từ ngày 13 - 15/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh đang hướng về sự kiện chính trị đặc biệt này với khát vọng và niềm tin son sắt Đại hội sẽ là mốc son đánh dấu chặng đường phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, vững chắc hơn của Thái Bình trong những năm tới.

Để bảo đảm cho thành công của Đại hội, nhiều tháng qua, với tinh thần trách nhiệm cao, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã tập trung cao độ tâm huyết, trí tuệ cho công tác chuẩn bị. 6 tiểu ban phục vụ Đại hội triển khai thực hiện các công việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tích cực và hiệu quả. Trong đó, công tác xây dựng các văn kiện trình Đại hội được triển khai nghiêm túc, kỹ lưỡng, bảo đảm quy trình, quy định, tiến độ và có chất lượng. Dự thảo Báo cáo chính trị - văn kiện trung tâm của Đại hội được chuẩn bị bài bản, công phu, lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, kết tinh tâm huyết, trách nhiệm, tầm nhìn, sức sáng tạo, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình. Công tác nhân sự được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch trên cơ sở mục tiêu nâng cao chất lượng và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị; bám sát các nghị quyết, quy định về tiêu chuẩn, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ đại hội, mỗi kỳ đại hội là một dấu mốc quan trọng. Song với Đại hội lần thứ XX này chắc chắn sẽ để lại dấu ấn đặc biệt bởi chúng ta đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Những ngày này, trên khắp các tuyến đường từ thành thị đến nông thôn đều rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Một không khí phấn khởi, tin tưởng, kỳ vọng đang lan tỏa trong toàn xã hội.

Cờ hoa rực rỡ trên đường Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Thái Bình) chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ thực hiện 4 nội dung theo quy định của Trung ương. Trong đó, Đại hội không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng mà kỳ đại hội này sẽ khẳng định rõ hơn thành quả đạt được, tổng kết những kinh nghiệm quý báu trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng tại Thái Bình; đồng thời, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng phát triển đến năm 2030 và 2045. Và một trong những mục tiêu quan trọng mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định là: “Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng”. Với những kết quả đạt được trong những nhiệm kỳ qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình đang rất tin tưởng, phấn khởi, kỳ vọng mục tiêu trên sẽ thành hiện thực. 

Ông Nguyễn Bá Côn, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu trong những năm tới xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng là rất đúng, trúng, phù hợp với điều kiện thực tiễn, yêu cầu phát triển của tỉnh trong tương lai. Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu này tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu kinh tế Thái Bình; đẩy mạnh thu hút đầu tư; chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Có như thế Thái Bình mới tạo được bước đột phá trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lê Quý Đôn: Để Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng thì không có cách nào khác là phải tạo được nguồn lực và khi có nguồn lực rồi thì mới có điều kiện đột phá. Ngoài các doanh nghiệp đã có trong tỉnh, tôi mong cấp ủy, chính quyền tỉnh có giải pháp thu hút 5 - 7 nhà đầu tư chiến lược vào tỉnh thực hiện các dự án mang lại giá trị gia tăng cao, tạo việc làm cho nhiều lao động, đóng góp ngân sách lớn cho tỉnh. Muốn thực hiện được điều này, Thái Bình cần sớm hoàn thành xây dựng tuyến đường bộ ven biển, các tuyến giao thông kết nối với các tỉnh, thành phố trong khu vực, tạo điều kiện thông thương và phát triển.

Trong xu thế tất cả các tỉnh cùng nỗ lực để phát triển như hiện nay, để xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng là mục tiêu không dễ, đòi hỏi quyết tâm cao, nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Song yếu tố tiên quyết vẫn là sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo của cấp ủy tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Rất nhiều cán bộ, đảng viên cho rằng, với việc chuẩn bị nhân sự kỹ lưỡng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX cũng sẽ là kỳ đại hội tạo nên dấu ấn lịch sử về đường lối lãnh đạo, thực sự kết tinh trí tuệ, mang tầm chiến lược của tỉnh và bầu ra Ban Chấp hành thực sự tiêu biểu cho đạo đức và trí tuệ của Đảng bộ, nhạy bén và bản lĩnh, đủ sức lãnh đạo để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Ông Bùi Văn Mồng, nguyên Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chia sẻ: Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị rất chu đáo các nội dung nên tôi tin Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ thành công tốt đẹp. Đại hội sẽ phát huy dân chủ, trí tuệ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ đức, đủ tài, có trách nhiệm bầu vào cấp ủy tỉnh để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Trong khí thế thi đua sôi nổi chào mừng sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng 5 năm diễn ra một lần, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thái Bình đều tin tưởng sâu sắc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội vừa là dấu mốc đồng thời là tiền đề, động lực để Đảng bộ và nhân dân Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công công cuộc đổi mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nguyễn Hình