Thứ 3, 06/12/2022, 08:58[GMT+7]

Thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Thứ 2, 12/09/2022 | 09:02:31
11,162 lượt xem
Ngày 12/7/2022, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 104 tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Các ngành, địa phương trong tỉnh đã cụ thể hóa nội dung của phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế, triển khai thực hiện với nhiều giải pháp nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của người dân.

Video: TIEU_DIEM_105.mp4?_t=1662947857

 Nhóm phóng viên