Thứ 7, 03/06/2023, 02:42[GMT+7]

Phát huy giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững

Thứ 6, 19/05/2023 | 08:38:23
938 lượt xem
Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững” sau khi triển khai đã khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa, văn hiến, lịch sử cách mạng của quê hương, ý chí, nghị lực của người Thái Bình, tạo động lực mạnh mẽ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm bản lề 2023.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại lễ hội đền Trần năm 2023 do các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Thái Bình biểu diễn.

Khơi dậy niềm tự hào

Theo đồng chí Trịnh Thị Hoàng Yến, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Quá trình xây dựng và phát triển của mảnh đất và con người Thái Bình đã tạo lập, hình thành nên những giá trị truyền thống, trở thành nét tiêu biểu trong văn hóa, con người Thái Bình, đó là tinh thần yêu nước, cách mạng, đoàn kết, khoan dung; ý chí kiên cường bất khuất; cần cù, sáng tạo, hiếu học. Những giá trị, sức mạnh về văn hóa, con người Thái Bình ấy đã và đang được Đảng bộ tỉnh quán triệt sâu sắc, xuyên suốt qua các thời kỳ với những chủ trương, định hướng lớn được cụ thể hóa trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Trong xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo điều kiện, thời cơ, thuận lợi để các địa phương thu hẹp khoảng cách lợi thế, tiềm năng về vốn, khoa học công nghệ thì việc khơi dậy tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, con người, phát huy các giá trị văn hóa, con người là một việc làm có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Vì vậy, để phát triển Thái Bình nhanh, bền vững, việc phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh con người Thái Bình, làm cho các giá trị đó mãi là hành trang, là cội rễ, động lực và trở thành sức mạnh nội sinh của sự phát triển là đòi hỏi khách quan, yêu cầu cấp thiết hiện nay. Chính vì vậy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy biên soạn chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững”; đồng thời, tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện trong năm 2023 - năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

Sau hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề tới tất cả cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân. 

Theo đồng chí Đoàn Hữu Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thái Thụy: Qua đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững các nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2023, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về phát huy giá trị, văn hóa, con người Việt Nam; những giá trị văn hóa, con người Thái Bình trong quá trình phát triển. Từ đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa, văn hiến, lịch sử cách mạng của quê hương Thái Bình, ý chí, nghị lực của con người Thái Bình; cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy các giá trị văn hóa, con người để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc.

Phong trào văn hóa văn nghệ ở xã Thụy Bình (Thái Thụy) lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

Tạo chuyển biến tích cực trong hành động

Trên cơ sở các nội dung chuyên đề, các cấp, các ngành bước đầu đã cụ thể hóa thành hành động thiết thực gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện hiệu quả. 

Ông Lại Lương Thiện, Bí thư Chi bộ thôn An Ninh, xã Thụy Bình (Thái Thụy) cho biết: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác theo chuyên đề năm 2023, từ đầu năm đến nay, bên cạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn tập trung huy động các nguồn lực để nâng cấp nhà văn hóa thôn. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chúng tôi đã huy động được trên 100 triệu đồng để nâng cấp nhà văn hóa thôn và đến nay đã cơ bản đáp ứng các tiêu chí nhà văn hóa thôn kiểu mẫu, tạo điều kiện thuận lợi để bà con tới sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao. Qua đó góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân và thắt chặt thêm tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Bùi Thị Thanh Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thụy Bình cho biết: Thực hiện chuyên đề năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm mà cấp ủy, chính quyền địa phương đặt ra đó là tập trung chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng nhà văn hóa thôn kiểu mẫu; duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động 16 câu lạc bộ văn hóa, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân; phấn đấu năm 2023, 100% các thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa. Ngoài ra, địa phương tập trung phối hợp đẩy nhanh tiến độ dự án khu dân cư kiểu mẫu tại địa phương; đồng thời, huy động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng một số công trình phúc lợi trên địa bàn.

Tại Trường THPT Bắc Duyên Hà, thực hiện chuyên đề năm 2023, mỗi cán bộ, giáo viên đều xây dựng kế hoạch của cá nhân, xác định đảm nhận những khâu khó, việc khó (như đảm nhận đội tuyển học sinh giỏi, giáo dục học sinh chậm tiến, tham gia các hội thi...); tích cực đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy. 

Cô giáo Hoàng Thị Gấm, giáo viên bộ môn Lịch sử cho biết: Trong các tiết học, tôi thường tích hợp các nội dung học tập và làm theo Bác, truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương vào trong bài giảng, qua đó tạo động lực để các em học sinh nỗ lực, phấn đấu trong học tập, có lý tưởng sống cao đẹp, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hưng Hà, Hưng Hà là địa phương có bề dày truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng, là quê hương của nhiều nhà trí thức đại khoa, những danh nhân văn hóa làm rạng danh đất nước. Đây là niềm tự hào và cũng là động lực để người Hưng Hà không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên. Thời gian qua, địa phương đặc biệt tập trung đầu tư cao cho giáo dục, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo và sắp tới sẽ ban hành nghị quyết về giảng dạy ngoại ngữ trong các trường học để sẵn sàng cho công cuộc hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, địa phương đặc biệt chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển Thái Bình nhanh, bền vững, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tổng giá trị sản xuất năm 2023 đạt 24.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,8%.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Bám sát các nội dung chuyên đề năm 2023, Sở sẽ tập trung tham mưu các giải pháp nhằm khơi dậy, phát huy niềm tự hào về truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng của quê hương Thái Bình, xây dựng hệ giá trị mang bản sắc riêng, trở thành “thương hiệu” văn hóa, con người Thái Bình để văn hóa, con người trở thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh to lớn phát triển Thái Bình nhanh, bền vững. Phát huy toàn diện và đầy đủ các nguồn lực văn hóa; chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống của quê hương. Xây dựng môi trường và đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh, hội nhập, phát triển bền vững. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Nghiên cứu, tham mưu xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Thái Bình mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại.

Với các nội dung cụ thể, sát với thực tiễn của tỉnh cùng sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, tin rằng chuyên đề sẽ tạo động lực mạnh mẽ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh giành được nhiều thành tựu hơn nữa, sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Đào Quyên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày