Thứ 7, 23/09/2023, 21:03[GMT+7]

Tạo động lực mới từ phong trào mới

Thứ 6, 02/06/2023 | 10:16:11
1,712 lượt xem
Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề quyết định thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức đan xen, để đạt được các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên” nhằm tạo khí thế sôi nổi trong các tổ chức chính trị, các cấp chính quyền, doanh nghiệp và mọi người dân phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Thi công dự án đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài.

Dồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm

Thông qua phong trào thi đua nhằm tạo chuyển biến tích cực của các cấp, các ngành, cá nhân về trách nhiệm, kỷ cương trong quản lý, thực thi công vụ và thi đua trong cải cách hành chính (CCHC) tạo ra các cơ chế, chính sách phù hợp giúp tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở bám sát tình hình thực tiễn và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, nội dung phong trào thi đua hướng vào việc đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu bảo đảm thực chất, hiệu quả, phát triển bền vững, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp, công tác quảng bá, xúc tiến để thu hút doanh nghiệp có tiềm lực vào đầu tư. Ngoài ra, quan tâm giải quyết kịp thời thủ tục, hồ sơ cho nhà đầu tư, nhất là thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư. Có giải pháp phát triển đô thị, phát triển nhà ở; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao. Tham mưu quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về thu ngân sách, phấn đấu số thu ngân sách (thu nội địa) tăng từ 10% trở lên so với năm 2022. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC); nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số quản trị hành chính công (PAPI)...

Đổi mới tư duy, hành động thiết thực

Bám sát nội dung phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra, thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều đổi mới trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kịp thời tháo gỡ các “điểm nghẽn” kìm hãm sự phát triển của tỉnh, tạo điều kiện để tỉnh bứt phát vươn lên. Lần đầu tiên UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi với các đồng chí là trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương của một số cơ quan, địa phương, đơn vị. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chỉ ra những vấn đề nổi cộm, khó khăn, vướng mắc ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương ảnh hưởng đến công tác CCHC và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từ đó lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng nhận thức được những tồn tại, hạn chế ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình để thẳng thắn rút kinh nghiệm, khắc phục. Đồng thời, động viên khơi dậy sự phát triển, đổi mới tư duy của mỗi cá nhân, tạo sự chuyển biến tích cực nêu cao ý thức cộng đồng trách nhiệm, phối hợp, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh, tháo gỡ một cách thực chất những “điểm nghẽn”, “nút thắt” vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh. Cùng với đó, lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức nhiều buổi làm việc với các ngành, địa phương để thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, “điểm nghẽn” để thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Hưởng ứng phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tích cực vào cuộc triển khai với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực. 

Đồng chí Phạm Thị Như Phong, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: UBND huyện đã yêu cầu các phòng, ban, ngành thuộc huyện, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt, triển khai với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm các quyết định của cấp trên. UBND huyện ban hành chỉ thị về chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu chuyên môn và tổ chức các cuộc họp xử lý công việc thường xuyên của lãnh đạo UBND huyện. Bên cạnh đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện. Từng ngành, từng địa phương thi đua đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư lâu dài và hiệu quả tại địa phương; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Các doanh nghiệp chủ động, tích cực trong tổ chức sản xuất, kinh doanh, phát động nhiều phong trào tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các kế hoạch đã đề ra. Đến nay, phong trào thi đua đã bước đầu lan tỏa và tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn huyện, từ đó nhân lên sức mạnh, tạo cơ sở, tiền đề quan trọng để huyện nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, bứt phá vươn lên trong thời gian tới.

Người dân tới giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình).

Theo đồng chí Nguyễn Viết Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Hưởng ứng phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động, thời gian qua, Trung tâm tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tiễn. Hiện nay, Trung tâm vẫn đang thực hiện tốt công tác giải quyết TTHC, đặc biệt là quy trình giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ”, qua đó góp phần minh bạch quá trình và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết TTHC, đặc biệt là TTHC trong lĩnh vực đầu tư ngoài ngân sách, qua đó góp phần nâng cao chỉ số PCI, chỉ số CCHC của tỉnh. Đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nghiêm cấm cán bộ tiếp nhận giải quyết TTHC tự ý đưa ra những yêu cầu không đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Tăng cường hoạt động hỗ trợ công dân trong thực hiện TTHC như dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để người dân chủ động, tích cực tham gia sử dụng các tiện ích.

Dù được triển khai chưa lâu song phong trào thi đua “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên” đã khơi dậy được sự quyết tâm, nhiệt huyết của các cấp, các ngành; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân sẵn sàng cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự phát triển của tỉnh. Đây chính là nền tảng quan trọng, động lực mạnh mẽ cho việc triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, để tỉnh bứt phá vươn lên trong thời gian tới.

Công ty TNHH Hoa Đô 3, xã Thụy Chính (Thái Thụy) tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Đào Quyên