Thứ 4, 08/02/2023, 18:21[GMT+7]

Họp xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Thứ 4, 16/06/2021 | 14:25:34
10,685 lượt xem
Sáng ngày 16/6, UBND tỉnh tổ chức họp xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2020. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu tỉnh (Hội đồng) chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ngày 18/3/2021 và ngày 14/4/2021, Đoàn Thẩm định cấp tỉnh thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao tổ chức thẩm đinh, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020 cho 07 xã: An Khê, Quỳnh Bảo, Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ), Đông Phương (Đông Hưng), Nguyên Xá (Vũ Thư), Thụy Liên (Thái Thụy) và Bình Định (Kiến Xương). Căn cứ yêu cầu của tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao tỉnh giai đoạn 2018 – 2020, đoàn thẩm định cấp tỉnh đã tiến hành rà soát, đánh giá 11 tiêu chí về xã NTM nâng cao của 7 xã trên hồ sơ minh chứng và kiểm tra ngoài thực địa. 

Theo đó, 7/7 xã đạt 11/11 tiêu chí NTM nâng cao theo quy định; các địa phương đã tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, đạt kết quả cao. Có 01 xã (Quỳnh Minh) không còn nợ đọng trong xây dựng cơ bản; 06 xã còn nợ đọng, trong đó 04 xã đã có hồ sơ chứng minh nguồn xử lý nợ đọng bảo đảm tính khả thi.

Đồng chí Đỗ Quý Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tỉnh báo cáo tại cuộc họp.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Hội đồng; phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thống nhất đề xuất Hội đồng bỏ phiếu công nhận xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ) đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020; đối với 06 xã còn lại, các huyện chỉ đạo, đôn đốc, tạo điều kiện cho các xã tháo gỡ khó khăn, cân đối nguồn vốn xử lý nợ đọng. Trên cơ sở báo cáo thẩm định của Sở Tài chính, Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tỉnh hoàn thiện phiếu công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020 xin ý kiến thành viên Hội đồng, làm căn cứ trình UBND tỉnh công nhận đối với các xã không còn nợ đọng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh sớm ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; trong đó đặt mục tiêu xây dựng xã điểm của tỉnh về xây dựng NTM kiểu mẫu. Các huyện phối hợp với các sở, ngành sớm xây dựng nhà máy xử lý rác thải; quan tâm chỉ đạo, đôn đốc tiến độ xây dựng, duy trì và phát huy tiêu chí NTM nâng cao ở các xã.

Tại cuộc họp, 23/23 thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu công nhận xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ) đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.

Ngân Huyền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày