Chủ nhật, 24/09/2023, 08:04[GMT+7]

Vũ Thư: Rà soát, đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao ở các xã

Thứ 4, 30/08/2023 | 17:21:08
8,191 lượt xem
Chiều ngày 30/8, Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Vũ Thư tổ chức họp, đánh giá kết quả, tiến độ xây dựng NTM nâng cao 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2023.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Qua rà soát, trong tổng số 19 tiêu chí NTM nâng cao, đến nay huyện Vũ Thư có 1 xã đạt 17 tiêu chí (Nguyên Xá), 3 xã đạt 15 tiêu chí (Minh Lãng, Bách Thuận, Dũng Nghĩa), 1 xã đạt 12 tiêu chí (Vũ Hội), 2 xã đạt 11 tiêu chí (Song An, Hồng Phong), 3 xã đạt 10 tiêu chí (Tự Tân, Tân Phong, Vũ Đoài), 13 xã đạt từ 7 - 9 tiêu chí, 6 xã đạt từ 3- 6 tiêu chí. Trong 4 xã đăng ký về đích NTM nâng cao năm 2023, qua thực tế triển khai cho thấy, đến nay các xã Minh Lãng, Dũng Nghĩa có khả năng về đích đúng tiến độ; 2 xã còn lại là Tự Tân, Bách Thuận dự kiến khó đạt mục tiêu .

Tại cuộc họp, các đại biểu phân tích thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong triển khai xây dựng NTM nâng cao tại mỗi địa phương. Huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương xác định rõ nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của địa phương. Các xã tranh thủ lồng ghép với các nguồn vốn được hỗ trợ và tạo nguồn thu ngân sách để đầu tư xây dựng các công trình NTM nâng cao. Thành viên Ban Chỉ đạo Xây dựng NTM huyện thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện của từng tiêu chí, tiểu mục, kịp thời hỗ trợ các xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các xã đăng ký về đích NTM nâng cao năm 2023 phối hợp với các đơn vị chuyên môn của tỉnh, huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí đã đạt; xây dựng lộ trình chi tiết, dồn lực để hoàn thiện các tiêu chí, tiểu mục chưa đạt để về đích NTM nâng cao năm 2023 đúng kế hoạch. Huyện biểu dương, khuyến khích và sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa các xã có tinh thần xung kích, quyết tâm vượt khó xây dựng NTM nâng cao.

Diện mạo làng quê Vũ Đoài hôm nay.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày