Thứ 6, 19/04/2024, 00:52[GMT+7]

Nhân dân xã Bách Thuận đóng góp 213 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thứ 3, 26/05/2020 | 11:05:30
2,487 lượt xem
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2015 - 2020, xã Bách Thuận đã huy động được 249,5 tỷ đồng xây dựng NTM. Trong đó, nguồn tỉnh, huyện hỗ trợ 27,6 triệu đồng; ngân sách xã 8 tỷ đồng; nhân dân đóng góp 213,8 tỷ đồng (chiếm 85,6% tổng nguồn lực đầu tư).

Đường giao thông NTM tại thôn Bách Tính, xã Bách Thuận.

Từ nguồn lực nhân dân đóng góp, địa phương cứng hóa được trên 80 km đường giao thông thôn xóm; 9/9 thôn có nhà văn hóa mới, gần 100% hộ dân sử dụng nước máy, nước sạch hợp vệ sinh, các trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia,...

Xác định xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tục và đảm bảo "hiệu quả, toàn diện và bền vững", xã Bách Thuận tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Trong đó, từng bước nâng cao, mở rộng hạ tầng giao thông để đáp ứng đi lại, vận chuyển hàng hóa và kiên cố hóa hệ thống thủy lợi phục vụ cho công tác tưới tiêu. Phát huy nội lực và kêu gọi nguồn xã hội hóa từ con em xa quê để thực hiện đạt chuẩn tiêu chí NTM nâng cao, hoàn thành tiêu chí NTM kiểu mẫu và xây dựng các công trình phúc lợi dân sinh.

Tiên Dung
(Đài TT-TH Vũ Thư)