Thứ 6, 19/04/2024, 00:50[GMT+7]

Nguyên Xá quyết tâm về đích nông thôn kiểu mẫu năm 2025

Thứ 5, 17/08/2023 | 16:07:45
767 lượt xem
Sáng ngày 17/8, Thường trực Huyện ủy Vũ Thư tổ chức hội nghị nghe Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nguyên Xá báo cáo tình hình lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu của xã.

Thường trực Huyện ủy Vũ Thư nghe Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nguyên Xá báo cáo công tác triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu.

Từ năm 2020 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế xã Nguyên Xá đạt trung bình 8%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 60 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn 1,69%. Nguyên Xá được công nhận đạt chuẩn xã NTM năm 2013, xã NTM nâng cao năm 2020 và là xã đầu tiên của huyện cán 2 đích này. Xã tiếp tục xây dựng mục tiêu về đích NTM kiểu mẫu năm 2025. Hiện nay, qua rà soát, tự đánh giá, xã cần bổ sung thực hiện 2 tiêu chí theo yêu cầu NTM nâng cao. Đối với NTM kiểu mẫu, xã tự đánh giá đã đạt 16/37 tiểu mục của 4 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Dự kiến nguồn vốn cần để thực hiện các công trình về đích NTM kiểu mẫu khoảng 60 tỷ đồng. Xã gặp khó khăn trong công tác huy động nguồn lực đầu tư xây dựng NTM kiểu mẫu; một số tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu tuy không cần nguồn vốn lớn nhưng khó thực hiện; xã chưa xây dựng được sản phẩm OCOP; thu nhập bình quân đầu người chưa đạt yêu cầu xã NTM kiểu mẫu…

Tại hội nghị, các đại biểu xã Nguyên Xá đã thẳng thắn nêu thực trạng, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của địa phương. Các đồng chí thường trực Huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện đã đóng góp ý kiến, tham mưu, chỉ đạo, hỗ trợ địa phương tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc cụ thể.

Khoai tây xuân là một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc thù ở Nguyên Xá.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy Vũ Thư chỉ đạo, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Nguyên Xá cần xác định rõ công tác xây dựng NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lớn nhất và phải quyết liệt để cán đích NTM kiểu mẫu năm 2025. Xã cần rà soát chi tiết lại từng tiểu mục, tiêu chí, yêu cầu của NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu để nắm chắc phần việc cần thực hiện. Đối với các tiêu chí, tiểu mục cần có sự tham gia của cán bộ, lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện, tỉnh, xã cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên để triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời tháo gỡ các nút thắt. Huyện sẽ quan tâm, hỗ trợ tối đa các nguồn lực giúp địa phương xây dựng NTM kiểu mẫu, tuy nhiên cần lấy nội lực làm trọng tâm để triển khai thực hiện. Cần tiếp tục quan tâm công tác quy hoạch đất và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn lực đầu tư xây dựng NTM kiểu mẫu; khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. 

 Quỳnh Lưu