Thứ 2, 15/04/2024, 12:47[GMT+7]

Xã Song An (Vũ Thư) huy động 40,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Thứ 7, 16/03/2019 | 11:55:25
3,610 lượt xem
Áp dụng theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Quyết định 150/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình, xã Song An đã đạt 06/11 tiêu chí gồm thủy lợi, nhà ở dân cư, thu nhập, giáo dục, y tế, quốc phòng an ninh và hành chính công.

Một góc nông thôn mới xã Song An huyện Vũ Thư.

Đối với 05 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí 1 về giao thông, tiêu chí 3 về trường học, tiêu chí 4 về văn hóa thể thao, tiêu chí số 6 về sản xuất và tiêu chí số 10 về môi trường; xã Song An lên kế hoạch nhu cầu vốn khoảng 40,5 tỷ đồng để hoàn thành. 

Để đạt tiêu chí xã chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2019,  Song An tiếp tục huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, tập trung đầu tư phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân…

Lê Trung 

 (Đài TT TH Vũ Thư)