Thứ 2, 15/04/2024, 13:18[GMT+7]

Biên soạn và phát hành trên 18.000 cuốn “Sổ tay hướng dẫn chính sách xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình”

Thứ 2, 07/10/2019 | 15:48:34
2,201 lượt xem
Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) các cấp, từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã biên soạn và phát hành trên 18.000 cuốn “Sổ tay hướng dẫn chính sách xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình” cho các địa phương trong tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức 33 lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho 4.741 lượt cán bộ làm công tác xây dựng NTM cấp huyện, xã. Các chuyên đề được biên soạn và đào tạo đã cung cấp những kiến thức cơ bản nhất cho cán bộ cơ sở về nguyên tắc, phương pháp, cơ chế vận hành trong xây dựng NTM; trình tự, nội dung các bước tiến hành xây dựng NTM; kỹ năng, phương pháp chỉ đạo xây dựng NTM; kỹ năng về tuyên truyền, vận động người dân và cộng đồng tham gia xây dựng NTM. Qua đó góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM từng giai đoạn.

Thanh Huyền 


  • Từ khóa