Thứ 7, 20/04/2024, 23:55[GMT+7]

Vũ Thư: Thu nhập bình quân đạt 47 triệu đồng/người/năm

Thứ 2, 28/10/2019 | 14:30:47
2,418 lượt xem
Sau 9 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện Vũ Thư đạt trên 47 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 2,73 lần so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,43% (năm 2011) xuống còn 1,26 %. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; diện mạo nông thôn thay đổi toàn diện.

Huyện Vũ Thư đang trên đà đổi mới.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp hóa. Sản xuất hàng hóa, có liên kết bao tiêu sản phẩm; các cụm công nghiệp tiếp tục thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư và sản xuất kinh doanh... Toàn huyện đã có 29/29 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và theo kết quả tự đánh giá, huyện đã đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục giao Phòng NN&PTNT huyện phối hợp với các thành viên ban chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo kết quả xây dựng huyện NTM để trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, thẩm định, xét công nhận huyện NTM, dự kiến trong tháng 11 năm 2019. Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn hoàn thiện các tiêu chí ngoài thực địa, thường xuyên tổ chức, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Tiên Dung
(Đài TT - TH Vũ Thư)

  • Từ khóa