Thứ 2, 15/04/2024, 13:56[GMT+7]

Vũ Thư: Giá trị sản xuất năm sau cao hơn năm trước

Thứ 4, 04/12/2019 | 17:36:22
1,686 lượt xem
Trong 9 năm phấn đấu xây dựng nông thôn mới, giá trị sản xuất của huyện Vũ Thư luôn đạt năm sau cao hơn năm trước.

Huyện Vũ Thư đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp.

Trong đó, tổng giá trị sản xuất năm 2018 đạt 9.940,8 tỷ đồng, tăng 4.030 tỷ đồng so với năm 2011. Riêng năm 2019, giá trị sản xuất ước đạt 11.144,53 tỷ đồng, tăng 12,11% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2019 ước đạt 3.157,63 tỷ đồng, tăng 3,85% so với cùng kỳ năm 2018. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản năm 2019 ước đạt 5.409,9 tỷ đồng, tăng 22,78% so với cùng kỳ năm 2018. Tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất giai đoạn 2011 – 2018 lĩnh vực nông, lâm, thủy sản là 2,98%/năm; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là 12,64.%; Thương mại – dịch vụ là 7,68%.

Có kết quả đó bởi huyện Vũ Thư đã tích cực đẩy mạnh trồng trọt thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, cơ cấu giống lúa đã chuyển những giống dài ngày, năng suất và chất lượng thấp được thay thế bằng giống ngắn ngày, có năng suất và chất lượng cao. Các khâu sản xuất đã được cơ giới hóa nhanh, đã hình thành và mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo mô hình “cánh đồng lớn”. Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, gia trại tập trung, thực hiện theo phương thức nuôi công nghiệp, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ ngày càng phát triển, trong đó hoạt động của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp phát triển ổn định. Có nhiều nhóm nghề phát triển khá như chế biến nông sản thực phẩm, gỗ, lâm sản và may mặc... 

Phạm Huệ

(UBND huyện Vũ Thư)

  • Từ khóa