Thứ 7, 20/04/2024, 23:38[GMT+7]

Vũ Thư: 97,38% người dân được lấy ý kiến hài lòng về kết quả xây dựng NTM

Thứ 2, 09/12/2019 | 15:44:05
2,233 lượt xem
Phát huy quyền làm chủ của người dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Mặt trận tổ quốc các cấp huyện Vũ Thư đã triển khai lấy ý kiến của người dân. Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Vũ Thư được thực hiện tại 30/30 xã, thị trấn. Tổng số hộ dân được lấy ý kiến là 46.717/73.746 hộ, bằng 63,35%.

Quân và dân huyện Vũ Thư chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới.

Trong tổng số 46.717 phiếu đánh giá phát ra đối với 11 câu hỏi, ý kiến hài lòng đạt tỷ lệ thấp nhất là 41.680 phiếu, bằng 89,22% đối với câu hỏi số 8 về hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện; công tác bảo vệ môi trường của huyện; các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm. Ý kiến hài lòng đạt tỷ lệ cao nhất là 45.724 phiếu, bằng 97.87% đối với câu hỏi số 6 về cơ sở vật chất trường lớp và chất lượng giảng dạy của các trường trên địa bàn huyện. Riêng câu hỏi số 11 đánh giá về sự hài lòng  đối với kết quả chung về xây dựng nông thôn mới của huyện” đạt 45.494 phiếu bằng 97,38%.

Hầu hết các hộ dân được hỏi ý kiến đều hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện và cho rằng: Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng… được đầu tư nâng cấp ngày một khang trang, sạch, đẹp hơn. Đây cũng là cơ sở quan trọng góp phần hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền công nhận huyện Vũ Thư đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Phạm Huệ 
(UBND huyện Vũ Thư)

  • Từ khóa