Thứ 4, 19/06/2024, 18:41[GMT+7]

Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là cần thiết, phù hợp

Thứ 4, 14/07/2021 | 17:21:29
1,647 lượt xem
Chiều 13/7, tại phiên họp thứ 58, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chính phủ báo cáo về đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh:VGP/Nguyễn Hoàng

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết về tổng thể, chương trình đề ra mục tiêu đến năm 2025 với cấp xã phấn đấu có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Cấp huyện, phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, trong đó, có ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện NTM nâng cao và huyện NTM kiểu mẫu. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM.

Cấp tỉnh, phấn đấu cả nước có ít nhất 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Với cấp thôn, phấn đấu có ít nhất 60% số thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn NTM theo các tiêu chí NTM do cấp tỉnh quy định.

Về vốn ngân sách Trung ương cho chương trình giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đưa ra 2 phương án.

Phương án 1 (đã được Hội đồng thẩm định Nhà nước thông qua), trong đó, mới cân đối bố trí được khoảng 39.632 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương cho giai đoạn 2021-2025.

Phương án 2, để nâng cao chất lượng xây dựng NTM bảo đảm bền vững, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, theo ý kiến của đa số thành viên Chính phủ, nhu cầu vốn ngân sách Trung ương cần thiết bố trí cho giai đoạn 2021-2025 khoảng 51.500 tỷ đồng.

Chính phủ đề nghị UBTVQH xem xét, cho ý kiến và đồng ý chủ trương Chính phủ trình Quốc hội khoá XV phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình giai đoạn 2021-2025 tại kỳ họp thứ nhất.

Đề nghị UBTVQH xem xét, đồng ý chủ trương trình Quốc hội thông qua phương án bố trí vốn ngân sách Trung ương cho chương trình giai đoạn 2021-2025 là 51.500 tỷ đồng để đảm bảo duy trì bền vững những kết quả đạt được.

Lãnh đạo, đại diện các bộ, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng 

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế đánh giá qua 10 năm thực hiện, chương trình đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, rộng khắp trong cả nước với sự hưởng ứng tham gia tích cực của nhân dân với
nhiều mô hình mới, cách làm hay. Nhờ đó, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu hết sức quan trọng, toàn diện.

Tuy nhiên, khu vực nông thôn còn đứng trước nhiều thách thức đòi hỏi tiếp tục có sự quan tâm đầu tư, vừa duy trì, phát huy các thành quả đã đạt được, vừa hỗ trợ các xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới. Vì vậy, Ủy ban Kinh tế cho rằng việc tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng NTM là cần thiết, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự ủng hộ của nhân dân.

Về kinh phí thực hiện, Ủy ban Kinh tế cho rằng trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động kinh tế-xã hội của cả nước, khả năng bố trí ngân sách Nhà nước tăng chi ngân sách nói chung, tăng chi cho các chương trình mục tiêu nói riêng sẽ khó khăn. Do đó, căn cứ vào phương án do Hội đồng thẩm định Nhà nước đề xuất, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ rà soát, tính toán lại số liệu, bảo đảm nguồn lực ngân sách Trung ương được bố trí hợp lý trên cơ sở chú trọng các nguyên tắc và thứ tự ưu tiên.

Theo baochinhphu.vn