Thứ 7, 23/09/2023, 21:10[GMT+7]

Nghệ An: Huyện Nam Đàn sau 3 năm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ 3, 14/06/2022 | 12:35:26
827 lượt xem
Sau 3 năm thực hiện Đề án thí điểm huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân huyện Nam Đàn (Nghệ An) được nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch.

Ngày 04/01/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 17/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018 - 2025”. Sau 3 năm triển khai thực hiện đề án, đến nay Nam Đàn đã đạt được những kết quả quan trọng. 

Theo đó, với quyết tâm chính trị cao từ tỉnh đến huyện, xã cùng với sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của các cơ quan trung ương, sự hưởng ứng và chung sức của các tổ chức, đơn vị và các tầng lớp nhân dân, các xã thuộc huyện Nam Đàn hiện nay đã củng cố và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới (NTM).

Sau 03 năm triển khai thực hiện Đề án thí điểm huyện nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay 09/09 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện được giữ vững và nâng cao; 18/18 xã giữ vững xã nông thôn mới, có 05 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Kim Liên, Nam Nghĩa, Nam Anh, Nam Giang, Nam Cát); có 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Kim Liên); các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí nông thôn mới nâng cao trở lên.

Huyện Nam Đàn cũng đã hoàn thành 6/12 chương trình, dự án trọng điểm theo Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 4/1/2019 của Thủ tướng Chỉnh phủ, hoàn thành 32/42 nội dung trong bộ tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch.

Phát triển đời sống văn hóa cơ sở trong quá trình xây dựng Nông thôn mới.

Trong 3 năm, toàn huyện huy động 2.059,6 tỷ đồng; trong đó: Ngân sách các cấp là: 759,3 tỷ đồng, chiếm 36,86% (Ngân sách Trung ương: 136,5 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 29,8 tỷ đồng, ngân sách huyện xã là 593 tỷ đồng); Vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án là 585 tỷ đồng, chiếm 28,4%; Vốn xã hội hoá (doanh nghiệp, các tập đoàn) 150 tỷ đồng, chiếm 7,28%; Vốn huy động từ cộng đồng dân cư là 565,3 tỷ đồng, chiếm 27,45%

Địa phương đã xây dựng được một số mô hình du lịch văn hóa, góp phần làm đa dạng các loại hình du lịch trên địa bàn. Hoàn thành một số công trình hạ tầng kết nối du lịch, như cảnh quan tuyến đường vào quê nội, quê ngoại Bác Hồ; đường Cầu Đòn - Chùa Viên Quang, đường ngã tư Thị trấn - khu lăng mộ vua Mai, công trình HTX với Bác Hồ tại Kim Liên.

Sáu xã điểm xây dựng NTM kiểu mẫu về “Văn hoá gắn với Du lịch” đang tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó tập trung cao để hoàn thiện hệ thống hạ tầng nông thôn, hạ tầng kết nối du lịch, đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng xóm “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”, xây dựng vườn chuẩn, vườn mẫu nông thôn mới để tạo cảnh quan nông thôn sạch đẹp, có không gian xanh phù hợp, thu hút khách du lịch. Bước đầu đã hình thành được một số mô hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm nông thôn như: mô hình vườn thực nghiệm sinh thái tại Nam Giang; Trang trại hoa gắn du lịch trải nghiệm tại Kim Liên; Mô hình du lịch sinh thái, trải nghiệm tại xã Nam Nghĩa; Mô hình du lịch vườn đồi xã Nam Anh; Mô hình sinh thái trải nghiệm tại xã Nam Cát...

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, huyện Nam Đàn phấn đấu trong năm 2022 có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 4 xã NTM kiểu mẫu; Đến năm 2024 có 100% xã NTM nâng cao, thị trấn Nam Đàn trở thành đô thị văn minh và hoàn thiện mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tiến tới đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch vào năm 2025.

Theo congly.vn