Thứ 7, 23/09/2023, 13:49[GMT+7]

Phú Thọ: Chính sách thưởng tạo động lực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới

Thứ 4, 13/07/2022 | 16:32:27
198 lượt xem
Dự kiến tại Kỳ họp thứ tư - HĐND tỉnh khóa XIX, UBND tỉnh Phú Thọ sẽ có Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách thưởng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh với mức thưởng 1 tỷ đồng/xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Đầu tư nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn tại thị trấn Thanh Thủy (huyện Thanh Thủy).

Như vậy, so với Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 (Quyết định số 34) của UBND tỉnh về quy định mức thưởng các xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020 thì dự thảo Nghị quyết lần này giữ nguyên mức thưởng nhưng có bổ sung đối tượng thụ hưởng là xã đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Theo Quyết định số 34 quy định các xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2020 được thưởng 1 tỷ đồng/xã để thanh toán trả nợ hoặc xây dựng mới các công trình phúc lợi. Giai đoạn 2015-2020, ngân sách tỉnh đã dành 121 tỷ đồng để chi thưởng cho 119 xã đạt chuẩn NTM theo quy định. Các xã đã sử dụng để trả nợ, xây mới 301 công trình phúc lợi, từ đó hoàn thiện thêm các tiêu chí về hạ tầng NTM.

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng hạ tầng, chính sách thưởng đã giúp các xã xây dựng các mô hình sản xuất gắn với thực hiện cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Chính sách thưởng NTM đã góp phần quan trọng để động viên, khơi dậy, khích lệ tinh thần thi đua phấn đấu xây dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh, được người dân đồng tình, hưởng ứng.

Từ năm 2015-2020, các địa phương trên địa bàn tỉnh hoàn thành xây dựng NTM vượt ở mức cao các mục tiêu kế hoạch, tăng thêm 76 xã đạt chuẩn NTM, đạt 166% kế hoạch, nâng tổng số xã đạt NTM là 95 xã (chưa sáp nhập là 122 xã). Đến ngày 31/5/2022, toàn tỉnh có 122 xã, 1.459 khu dân cư NTM (tăng thêm 42 khu so với năm 2021, trong đó có 13 khu dân cư NTM kiểu mẫu); bình quân toàn tỉnh đạt 16 tiêu chí/xã, 4 đơn vị cấp huyện (các huyện: Lâm Thao, Thanh Thủy; thị xã Phú Thọ; thành phố Việt Trì) đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đưa Phú Thọ là một trong những tỉnh đứng đầu khu vực miền núi phía Bắc về kết quả xây dựng NTM..

Kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh đã xác định mục tiêu đến năm 2025 đó là số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đạt 53,8% trở lên (7 đơn vị cấp huyện); 70,9% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu đạt 20% trở lên (26 xã). Do đó, để khích lệ, động viên cấp các xã thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra, việc ban hành chính sách thưởng trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang cùng đoàn công tác thăm mô hình Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Ngân Hà (thị xã Phú Thọ).

Theo dự thảo Nghị quyết, đối tượng áp dụng là các xã trên địa bàn tỉnh có thành tích đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo tiêu chí của Thủ tướng Chính phủ ban hành, được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan với mức thưởng là 1 tỷ đồng/xã. Tổng kinh phí dự kiến cần chi thưởng cho giai đoạn 2021-2025 là 75 tỷ đồng (trung bình khoảng 15 tỷ đồng/năm) sẽ được ngân sách tỉnh đảm bảo và được bố trí dự toán hàng năm. Tiền thưởng được cấp trực tiếp cho xã và được sử dụng dưới hình thức bổ sung vốn đầu tư để thanh toán trả nợ hoặc xây mới công trình phúc lợi.

Theo baoxaydung.com.vn