Chủ nhật, 04/12/2022, 02:02[GMT+7]

Tuyên Quang ban hành bộ tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ 7, 08/10/2022 | 15:15:32
236 lượt xem
Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 489/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí Nông thôn mới và Nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng hoa chúc mừng xã Thái Bình, huyện Yên Sơn. Đây là xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Theo quyết định, Bộ tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 gồm 12 tiêu chí: Nhà ở dân cư và công trình phụ trợ; Vườn hộ và công trình chăn nuôi; Hàng rào, cổng ngõ; Giao thông; Hệ thống điện và thông tin truyền thông; Nhà văn hóa và hoạt động văn hóa-thể thao; Thu nhập; Hộ nghèo; Văn hóa, Giáo dục, Y tế; Môi trường và chất lượng môi trường sống; Hệ thống chính trị và An ninh, trật tự xã hội; Chấp hành quy ước, hương ước và các quy định khác của các tổ chức. Các tiêu chí này được áp dụng thực hiện đối với thôn trên địa bàn xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Trong đó, một số các tiêu chí quan trọng như: các hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố đạt tỷ lệ ≥ 95%, không có nhà tạm, nhà dột nát. Đường trục thôn được nhựa hóa hoặc bê tông hóa 100%, các tuyến đường ngõ, xóm được bê-tông hóa 100 % đạt chuẩn theo quy định. Thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm xét, công nhận “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” phải bằng mức thu nhập so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới kiểu mẫu tại cùng thời điểm và không có hộ nghèo đa chiều (trừ các hộ nghèo không có khả năng lao động).

Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 90%; các hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả và xử lý rác thải tại nguồn phải đạt ≥ 80%; 100 % các cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh và bảo vệ môi trường. 100 % cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo bền vững….

Theo nhandan.vn