Thứ 6, 09/12/2022, 10:45[GMT+7]

Hải Hà (Quảng Ninh): Xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Thứ 6, 28/10/2022 | 16:54:38
855 lượt xem
Huyện Hải Hà về đích nông thôn mới (NTM) năm 2021, hiện đang tập trung nguồn lực, nhân lực xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Thi công Dự án cải tạo, nâng cấp chỉnh trang hạ tầng đô thị khu vực trung tâm thị trấn Quảng Hà và hai bên QL18A đoạn qua thị trấn Quảng Hà.

Xã Quảng Thành được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020, đang không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, các tiêu chí, nội dung mới trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Xã xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, các phong trào thi đua được triển khai rộng khắp các thôn, bản, với phương châm "Làm từ trong nhà ra ngoài ngõ, làm từ dưới lên trên; bắt đầu từ xây dựng hộ mẫu, vườn mẫu, thôn đạt chuẩn NTM, nâng chất xã NTM kiểu mẫu, thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu rồi đến xã NTM kiểu mẫu".

Xã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo từng lĩnh vực; sản xuất đúng theo quy hoạch, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng tài nguyên đất đai một cách hợp lý, bền vững đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trên địa bàn xã hiện hình thành các vùng nông sản chủ lực: Vùng trồng lúa thôn Hải Thành, thôn Hải Tiến, quy mô 60ha, chủ yếu giống lúa chất lượng cao; vùng trồng cây ăn quả thôn Hải Đông, thôn Hải Yên, quy mô 80ha, chủ yếu vào các cây có múi, nhãn; vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm thôn Hải An, thôn Hải Đông, quy mô 20ha; vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm thôn Hải An, thôn Hải Đông, quy mô 20ha.

Đến nay, xã đã hoàn thành 4/4 tiêu chí, 13/13 chỉ tiêu xã NTM kiểu mẫu, được UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021 với các tiêu chí nổi bật về sản xuất, thu nhập và hộ nghèo, 2 HTX sản xuất hiệu quả, thu nhập bình quân 68,58 triệu đồng/người/năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,51%.

Xã Quảng Thành phát triển vùng trồng cây ăn quả ở thôn Hải Đông và thôn Hải Yên, quy mô 80ha.

Thời gian qua, huyện Hải Hà tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong tham gia xây dựng NTM. Huyện huy động, đa dạng hóa các nguồn lực, nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đến tháng 10/2022, kết quả rà soát theo Bộ tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện đạt trung bình 14/19 tiêu chí, 67/75 nội dung. Năm 2022 nguồn vốn phân bổ cho chương trình với 29,2 tỷ đồng với 11 công trình tập trung (xã Quảng Long 7 công trình, xã Cái Chiên 4 công trình); trong đó: Nguồn vốn nông thôn mới tỉnh hỗ trợ là 26,59 tỷ đồng, vốn đóng góp của người dân, doanh nghiệp 660 triệu đồng. Huy động nguồn lực xã hội hóa trồng được 163,86ha các cây lim, giổi, lát.

Huyện tập trung xây dựng các tiểu dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thay thế dần phương thức canh tác lạc hậu, nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định thu nhập; làm tiền đề cho việc tuyên truyền, định hướng mở rộng sản xuất cho người dân... Đồng thời xây dựng "Đề án phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, giai đoạn 2020-2030”, “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện giai đoạn 2021-2025", "Đề án xây dựng NTM và phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"; hoàn thiện hồ sơ và đề nghị tỉnh thẩm định cho 7 ý tưởng sản phẩm mới của huyện tham gia chương trình OCOP: Sứa biển Cái Chiên; Mật ong rừng Quảng Đức; Bánh chả giòn; Bánh chả mềm xã Quảng Minh; Chè Quảng Thịnh (2 sản phẩm).

Hiện tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư sửa chữa, mở rộng, nâng cấp một số công trình giao thông nông thôn, thủy lợi, nhà văn hóa thôn; xây dựng NTM theo hướng phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường; cải thiện, chỉnh trang cảnh quan môi trường nông thôn, môi trường sống, môi trường sản xuất... với phương châm “sạch nhà, sạch ngõ, sạch đồng”.

Theo baoquangninh.com.vn