Thứ 3, 29/11/2022, 09:16[GMT+7]

Nga Sơn (Thanh Hóa): Phát huy tối đa nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thứ 4, 02/11/2022 | 11:54:35
2,460 lượt xem
Là huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019, những năm qua, cấp ủy chính quyền địa phương huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy các nguồn lực sẵn có để duy trì giữ vững các tiêu chí, đồng thời đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đặc biệt là các bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ ban hành.

Xã Nga Trường, huyện Nga Sơn là một trong 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Ngay từ những ngày đầu năm 2022, HĐND huyện Nga Sơn đã ban hành Nghị Quyết số 105/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 về phê chuẩn Kế hoạch hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn huyện Nga Sơn với những nội dung: Thưởng các xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022; thưởng các thôn đạt chuẩn nông thôn mới, NTM kiểu mẫu năm 2022; thưởng xã đạt chuẩn văn hóa NTM, cơ quan đơn vị đạt 2 chuẩn văn hóa; hỗ trợ xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I; hỗ trợ vườn hộ theo tiêu chí NTM nâng cao.

Qua đó, sau 9 tháng thực hiện, huyện Nga Sơn đã gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận: Tổng số vốn huy động xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2022 là 416,06 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh thưởng cho xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu là 0,84 tỷ đồng, ngân sách huyện 57,6 tỷ đồng, ngân sách xã 47,35 tỷ đồng, vốn lồng ghép 23,57 tỷ đồng, vốn tín dụng là 27,6 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp đầu tư 28,5 tỷ đồng, vốn từ cộng đồng dân cư là 230,6 tỷ đồng và 2.455 ngày công lao động.

Cùng với nguồn vốn ngân sách, các chương trình lồng ghép, tín dụng và doanh nghiệp, nguồn huy động từ nội lực ngân sách xã và đặc biệt là nguồn đóng góp từ nhân dân và con em xa quê ủng hộ, tiếp tục duy trì củng cố các tiêu chí NTM, xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao, trong 9 tháng đầu năm toàn huyện đã triển khai nâng cấp 2,7km đường trục xã; 7,8km đường trục thôn và ngõ xóm; cứng hóa và kiên cố hóa 15,5km đường nội đồng; xây dựng 5,5km rãnh thoát nước khu dân cư và xây dựng mới và nâng cấp 15,5km kênh mương nội đồng; nâng cấp 3 nhà văn hóa thôn và khu thể thao thôn, nâng cấp 02 chợ, xây mới và nâng cấp 1.085 nhà ở dân cư, 405 hộ chỉnh trang tường rào, cổng ngõ; tổ chức trồng bổ sung và chăm sóc 17,3km đường hoa.

Với 100% số xã đạt chuẩn NTM và hoàn thành 9 tiêu chí huyện NTM, huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019. Đến nay, huyện đã có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, bình quân toàn huyện đạt 11/19 tiêu chí NTM nâng cao/xã. Toàn huyện có 153 thôn đạt chuẩn NTM, có 5 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Nga An 03 thôn, Nga Thành 01 thôn, Nga Hải 01 thôn). Kế hoạch xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022: 3 xã (Nga Liên, Nga Yên, Nga Thạch) đang tích cực triển khai thực hiện xã NTM nâng cao với quyết tâm hoàn thành và được công nhận xã NTM nâng cao trong năm 2022.

Đến nay, Nga Thạch đạt 14 tiêu chí; Nga Liên đạt 14 tiêu chí, Nga Yên đạt 15 (trên tổng 19 tiêu chí). Kế hoạch thôn NTM kiểu mẫu năm 2022: Các xã đã xây dựng Nghị quyết và các thôn theo chỉ tiêu được giao đang xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành đúng mục tiêu kế hoạch đề ra. Đến nay, thôn 1 xã Nga Thạch đạt 8 tiêu chí, thôn Trung Tiến xã Nga Hải đạt 11 tiêu chí, thôn Yên Ninh xã Nga Yên đạt 10, thôn 8 xã Nga An đạt 10 tiêu chí, thôn 8 xã Nga Liên đạt 8 tiêu chí (trên tổng số 14 tiêu chí).

Với phương châm “Xây dựng NTM có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc” Nga Sơn sẽ sớm đạt chuẩn NTM nâng cao.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Thịnh Văn Huyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn cho biết: Huyện Nga Sơn sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng vườn hộ, xây dựng vườn mẫu ở các xã có điều kiện; tập trung phát triển sản xuất trên các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghệ cao; thực hiện tốt Kế hoạch xây dựng sản phẩm OCOP năm 2022; nhân rộng mô hình sản xuất cây trồng trong nhà lưới, nhà kính có hiệu quả kinh tế cao; tăng cường phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng thực phẩm không đảm bảo an toàn, không để lưu thông tiêu thụ trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự năm 2022... 

Theo baoxaydung.com.vn