Thứ 2, 05/12/2022, 18:14[GMT+7]

Hải Dương: Ban hành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thứ 5, 17/11/2022 | 11:45:13
143 lượt xem
UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định quy định cụ thể tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới nâng cao 2021-2025. Theo quy định, để hoàn thiện tiêu chí này, các xã phải đạt đầy đủ các chỉ tiêu.

Hệ thống đường giao thông nông thôn Hải Dương ngày càng hoàn thiện (Ảnh minh họa).

Cụ thể, 100% đường xã được bảo trì hàng năm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt và duy trì tuổi thọ công trình; có từ 80% trở lên số km đường xã qua khu dân cư tập trung có điện chiếu sáng; có từ 50% trở lên số km đường xã được trồng hoa hoặc cây xanh bảo đảm cảnh quan môi trường; có từ 50% trở lên số km đường xã qua khu dân cư tập trung có rãnh thoát nước kín (cống hoặc rãnh kiên cố có nắp) không để nước chảy ra mặt đường, bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; 100% các điểm giao cắt giữa đường xã với quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã và các điểm giao thông nguy hiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu giao thông, gờ giảm tốc, bảo đảm tầm nhìn, sáng rõ phát huy tác dụng.

Đối với đường thôn và liên thôn, UBND tỉnh Hải Dương quy định phải có 100% số km đường thôn và liên thôn được cứng hoá và bảo trì hàng năm; có các hạng mục cần thiết theo quy định như biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh… và bảo đảm sáng - xanh - sạch - đẹp; có từ 80% trở lên số km đường thôn qua khu dân cư tập trung có điện chiếu sáng; có từ 50% trở lên số km đường thôn được trồng hoa hoặc cây xanh bảo đảm cảnh quan môi trường; có từ 50% trở lên số km đường thôn qua khu dân cư tập trung có rãnh thoát nước kín (cống hoặc rãnh kiên cố có nắp) không để nước chảy ra mặt đường bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; có 100% các điểm giao cắt giữa đường thôn với quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã và các điểm giao thông nguy hiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông được bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu giao thông, gờ giảm tốc, bảo đảm tầm nhìn, sáng rõ phát huy tác dụng. Đối với đường ngõ, xóm, quy định yêu cầu các xã phải có từ 95% trở lên đường ngõ, xóm được cứng hóa, bảo đảm sáng - xanh - sạch - đẹp.

Về đường trục chính nội đồng, UBND tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu các xã phải có từ 70% trở lên số km đường trục chính nội đồng được bê tông hóa trở lên (chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,5m, lề đường tối thiểu 1,5m mỗi bên). Riêng với các tuyến đường sẵn có (xây dựng trước năm 2016 khi chưa được hỗ trợ xi măng xây dựng đường trục chính nội đồng) phải bảo đảm quy mô đạt 80% chiều rộng mặt đường, lề đường tối thiểu nêu trên.

Theo baoxaydung.com.vn