Thứ 4, 08/02/2023, 23:00[GMT+7]

Bắc Ninh: Lấy quy hoạch làm nền móng thực hiện Nông thôn mới

Thứ 3, 29/11/2022 | 18:19:52
483 lượt xem
Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), Bắc Ninh đã đạt được những kết quả quan trọng với 100% các xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới; 12 xã được đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong hành trình ấy có sự đóng góp và đồng hàng không nhỏ của Sở Xây dựng trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Xây dựng NTM đạt kết quả thành công toàn diện

Từ những ngày đầu bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng NTM, ngành Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã sớm triển khai tổ chức lập Quy hoạch xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để triển khai đầu tư xây dựng các dự án phát triển hệ thống hạ tầng nông thôn theo hướng đô thị, đầu tư xây dựng công trình hạ tầng đô thị, quản lý hoạt động xây dựng theo các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Việt Hùng cho biết: Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mang tính khoa học, phù hợp với thực tiễn đảm bảo mục tiêu trước mắt và lâu dài với mục tiêu hoàn thiện các tiêu chí là đô thị loại I, thành lập các thị xã và thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại, tích cực như đường rộng, nhiều không gian cây xanh, mặt nước, không gian công cộng, tăng diện tích các công trình xã hội, hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ và đầy đủ, đảm bảo tỷ lệ đất dành cho nhà ở xã hội, kiến trúc hiện đại, cao tầng, có ý tưởng quy hoạch tốt, phát triển các khu vui chơi giải trí, du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đô thị.

Năm 2019, khi tổng kết việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM, sau hơn 9 năm triển khai, Bắc Ninh đã hoàn thành mục tiêu Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 sớm hơn 24 tháng so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Trong kết quả đó, sự đóng góp của Sở Xây dựng là vô cùng lớn.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu quy hoạch về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được quy hoạch đảm bảo theo tiêu chí đô thị nhằm nâng cấp hệ thống hạ tầng nông thôn, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị hóa trong tương lai; giải pháp quy hoạch chú trọng đến xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin, từng bước dịch chuyển cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp; thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa và đô thị hóa nông thôn phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Cụ thể, đến năm 2011, 97 xã (100%) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có Quy hoạch chung xây dựng xã (nông thôn mới) theo các tiêu chí về nông thôn mới.

Cho đến hiện tại, trải qua hơn 10 năm đồng hành cùng chương trình xây dựng NTM, đến nay, 100% các xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu; 04 huyện Thuận Thành, Tiên Du, Quế Võ, Yên Phong đều đạt tiêu chí cao quy định tiêu chí nâng cấp đô thị theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 và 1211/2016/UBTVQH13, đảm bảo điều kiện nâng cấp đô thị lên loại 4, trở thành thị xã. Các địa phương đều có kế hoạch thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao, các xã NTM kiểu mẫu, phù hợp với mục tiêu phát triển chung của Tỉnh là trở thành đô thị hiện đại trong tương lai.

Quy hoạch xây dựng phù hợp với hướng đô thị hóa

Cũng theo Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Việt Hùng cho biết: Ngay từ khi triển khai Chương trình NTM, bên cạnh việc thực hiện các nội dung trọng tâm, công tác quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch khu trung tâm xã, quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn, các khu chức năng đã được quan tâm, chỉ đạo sâu sát, các đồ án quy hoạch có tính tổng thể, mang tầm nhìn dài hạn phù hợp với quy hoạch Vùng tỉnh, Vùng huyện và các đồ án quy hoạch cấp trên, đảm bảo tính liên kết giữa các địa bàn, đảm bảo thuận lợi trong triển khai đầu tư xây dựng.

Năm 2021, Sở Xây dựng và UBND cấp huyện đã thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch với 113 đồ án (Sở Xây dựng 19 đồ án, các huyện 94 đồ án); cung cáp thông tin quy hoạch, thỏa thuận quy hoạch cho 234 dự án; giới thiệu khảo sát địa điểm 110 dự án... Đến nay, có 38 quốc gia và vùng lãnh thổ đã và đang đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, Sở cũng tiến hành bổ sung quỹ đất để đầu tư xây dựng, mở rộng nhà máy cấp nước, hồ sơ lắng đảm bảo cấp nước an toàn; hướng dẫn các huyện giải pháp đảm bảo cấp nước an toàn mùa hè và chống ngập úng, an toàn cây xanh trong mùa mưa bão; giải quyết các khó khăn, vướng mắc các Khu xử lý chất thải rắn tập trung các huyện, dự án Nhà máy xử lý nước thải Phong Khê, các nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt phát điện tại huyện Thuận Thành, Lương Tài, Quế Võ,...

Lấy mục tiêu quy hoạch giai đoạn 2021- 2025

Bước sang giai đoạn 2021-2025, tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo hướng gắn với đô thị hóa, bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, kết nối chặt chẽ xây dựng NTM với quá trình đô thị hóa (Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030).

Nhận thức được tầm quan trọng của tiêu chí xây dựng NTM nâng cao tỉnh Bắc Ninh (Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 19/8/2020), Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh chú trọng làm tốt quy hoạch vùng huyện, xác định rõ lợi thế, thế mạnh của các xã để phát triển đúng hướng để nhanh chóng triển khai và đạt được mục tiêu nâng nhân rộng NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh: Xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu nhằm tạo động lực để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, lấy quy hoạch làm nền móng và là lợi thế của Bắc Ninh để tiếp tục phát triển và xây dựng, giữ vững kết quả xuất sắc nhất cả nước về quy hoạch trong đề án xây dựng NTM nâng cao và tiến tới NTM kiểu mẫu. Để việc xây dựng NTM nâng cao đi vào thực tiễn hơn nữa, các Sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, nội dung các tiêu chí của NTM nâng cao; tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, các dự án liên quan mật thiết đến đời sống của người dân. Không thể thiếu được vai trò của Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các thôn, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân cùng chung tay góp sức hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao, cải thiện chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bắc Ninh quyết tâm phấn đấu đến hết năm 2022 toàn tỉnh thực hiện thành công mục tiêu 50% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó 30% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 50 mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu; 2 huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao/huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2025, nhằm hình thành các vùng nông thôn thực sự đáng sống.

Theo baoxaydung.com.vn