Thứ 7, 04/02/2023, 21:55[GMT+7]

Triệu Sơn (Thanh Hóa): Xây dựng Nông thôn mới nâng cao - Khơi dậy nguồn lực từ sức dân

Thứ 3, 06/12/2022 | 13:21:46
394 lượt xem
Hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới với 'thành tích' đáng nể: Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 48 triệu triệu đồng/người/năm; lao động có việc làm thường xuyên gần 97%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm trên 75%; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,92%; gần 97% hộ có nhà ở đạt chuẩn... huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đang dồn lực xây dựng, phấn đấu đạt huyện Nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.

Huyện Triệu Sơn xây dựng Nông thôn mới nâng cao - Khơi dậy nguồn lực từ sức dân.

Năm 2010, huyện Triệu Sơn bước vào xây dựng Nông thôn mới với 4 xã miền núi đặc biệt khó khăn; thu nhập bình quân đầu người chỉ 13,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo 24,7%. Bình quân toàn huyện chỉ 5,3 tiêu chí/xã.

Hơn 10 năm qua, Triệu Sơn đã huy động gần 9,8 nghìn tỷ đồng đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, văn hóa, giáo dục, y tế… tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Đến năm 2021, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 48 triệu triệu đồng/người/năm; lao động có việc làm thường xuyên gần 97%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm trên 75%. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chỉ còn 0,92%. Nhà tạm, nhà dột nát được xóa bỏ; gần 97% hộ có nhà ở đạt chuẩn.

Đến nay, Triệu Sơn đã có 12 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, doanh thu của các sản phẩm này gần 27 tỷ đồng, lợi nhuận 6,3 tỷ đồng. Dịch vụ, thương mại đạt tốc độ tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2021 đạt gần 6,5 nghìn tỷ đồng, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 32 triệu USD. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm giai đoạn 2010-2021 đạt 14,67%. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, tăng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ...

Chính quyền các cấp huyện Triệu Sơn đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn.

Xác định xây dựng Nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, tiếp nối thành công đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Triệu Sơn đang tiếp tục phấn đấu về đích huyện Nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Để hiện thực hóa mục tiêu này, chính quyền các cấp huyện Triệu Sơn đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, tập trung mọi nguồn lực xây dựng Nông thôn mới nâng cao.

Thời gian tới, Triệu Sơn tiếp tục huy động sức mạnh toàn dân, thu hút nguồn lực tham gia duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 16,2%/năm trở lên. Đến năm 2025 thu nhập bình quân đạt 75 triệu đồng/người/năm; diện tích tích tụ, tập trung sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 1,2 nghìn ha; giá trị sản phẩm và nuôi trồng thủy sản đạt 150 triệu đồng/ha/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo 80% trở lên; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia.

Ông Lê Minh Thắng (50 tuổi), phố Tân Phong, thị trấn Triệu Sơn cho biết: “Từ khi địa phương tiến hành xây dựng Nông thôn mới, diện mạo nông thôn đã thay đổi hoàn toàn. Từ điện, đường đến trường, trạm đều khoác lên mình diện mạo mới đẹp hơn. Người dân chúng tôi càng phấn khởi hơn khi được địa phương tuyên truyền, vận động tham gia xây dựng Nông thôn mới. Thành quả đạt được sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân vùng quê. Thời gian qua, gia đình tôi cùng người dân địa phương tích cực đóng góp tiền của và công sức để tham gia cùng chính quyền xây dựng Nông thôn mới, như: Xây cầu, làm đường, cất nhà cho hộ khó khăn… Tôi cho rằng, khi mỗi người dân đều ý thức xây dựng Nông thôn mới thì tiến trình sẽ nhanh, bền vững”.

Ông Lê Phú Quốc - Phó Chủ tịch UBND huyện, chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện Triệu Sơn cho biết: “Để đạt mục tiêu, Triệu Sơn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng Nông thôn mới tới cấp ủy, chính quyền và nhân dân, phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân, chú trọng phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng, tái cơ cấu nông nghiệp. Giáo dục, y tế phát triển theo hướng chất lượng cao, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, hướng tới xây dựng con người Triệu Sơn nói lời hay, làm việc tốt, xây dựng gia đình, làng, xã văn hóa”.

Ông Quốc cho biết thêm: “Ngoài ra, huyện đã tập trung tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của xây dựng Nông thôn mới nói chung, xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn nói riêng, từ đó nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình, tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn và xây dựng các thiết chế văn hóa cộng đồng. Từng thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới các xã, thị trấn đã tích cực bám sát cơ sở, nắm bắt từng trường hợp cụ thể để có biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp”.

Định hướng phát huy, khơi dậy nguồn lực từ dân sẽ là tiền đề quan trọng để Triệu Sơn tiếp tục vững bước trong quá trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao và phấn đấu trở thành thị xã trực thuộc tỉnh trước năm 2030.

Theo baoxaydung.com.vn