Chủ nhật, 05/02/2023, 23:41[GMT+7]

Bắc Giang: Thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Thứ 6, 30/12/2022 | 13:09:25
553 lượt xem
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành các Quyết định công nhận thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2022.

Cảnh quan thôn Mỹ Hưng, xã Tân Hưng (Lạng Giang) hôm nay.

Theo đó, 5 xã vừa được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 gồm: Tiến Dũng, Tư Mại (Yên Dũng); Tân Hưng, Quang Thịnh, Đại Lâm (Lạng Giang).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Yên Dũng, Lạng Giang và các xã được công nhận có trách nhiệm tổ chức công bố xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo quy định; tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong thời gian tới.

Theo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, năm 2022, Bắc Giang có kế hoạch xây dựng thêm 18 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, đến nay đã có 5 xã về đích, nâng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao toàn tỉnh lên 42 xã, đạt tỷ lệ 23% tổng số xã.

Dự kiến đến hết năm 2022 toàn tỉnh có 145/182 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 79,7% tổng số xã; 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 240 thôn NTM kiểu mẫu.

Theo baobacgiang.com.vn