Thứ 4, 29/03/2023, 14:25[GMT+7]

Đắk Nông thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 đạt nhiều kết quả ấn tượng

Thứ 4, 08/03/2023 | 18:35:42
1,274 lượt xem
Ngày 7/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 02/2023. Tại Hội nghị, UBND tỉnh Đắk Nông đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới năm 2022 đạt nhiều kết quả đầy ấn tượng.

Đồng chí Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông thăm quan gian hàng các sản phẩm Ocop của các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Theo đó, năm 2022, là năm thứ 2 của giai đoạn 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã hết sức nỗ lực, phấn đấu tích cực, bền bỉ chỉ đạo điều hành triển khai, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

Cùng với đó, nhận thức của nhân dân về xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng lên, từng bước xác định rõ hơn vai trò chủ thể của người dân, vì lợi ích của người dân trong xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, khuyến khích, động viên Nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp ngày công lao động trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban Báo chí tháng 2/2023

Chính nhờ vậy, mà kết quả thực hiện Chương trình đạt được nhiều kết quả ấn tượng và khởi sắc. Cụ thể, cơ sở hạ tầng nông thôn, tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp, tạo bộ mặt khang trang hơn và từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, dân sinh. Kinh tế nông thôn có bước tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp hàng hóa liên kết theo chuỗi giá trị được hình thành và phát triển, nâng cao giá trị gia tăng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Các lĩnh vực về giáo dục có sự phát triển cả về quy môn và chất lượng; y tế cơ sở được nâng cao chất lượng; đời sống văn hóa ở nông thôn, vệ sinh môi trường ở nông thôn được cải thiện; hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đa số các tiêu chí có xu hướng tăng thêm, đến nay bình quân toàn tỉnh đạt 16,58 tiêu chí/xã tăng 0,16 tiêu chí/xã so với năm 2021; số xã dự kiến được công nhận đạt chuẩn tăng thêm 3 xã, lũy kế 38/60 xã chiếm 63,3%; thu nhập toàn tỉnh đạt 59,61 triệu đồng/người tăng 7,51 triệu đồng/người so với năm 2021; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chiếm 7,97%. Nhìn chung các chỉ tiêu đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra.

Để đạt được những kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Công tác tuyên truyền về thực hiện Chương trình đa dạng, hiệu quả đã làm thay đổi rõ nét nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức các cấp và nhân dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới; Công tác kiểm tra, giám sát được thường xuyên, nhất là tập trung chỉ đạo các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng, chính quyền cấp dưới còn hạn chế, chưa chủ động, sáng tạo trong việc tuyên truyền, vận động và triển khai, thực hiện các nội dung của Chương trình; Số lượng, chất lượng cán bộ thực hiện Chương trình còn thiếu và đều làm kiêm nhiệm. Việc huy động nguồn lực cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong năm 2022 chưa đáp ứng được yêu cầu; Vai trò chủ thể của người dân chưa được phát huy đầy đủ, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước...

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND tỉnh Đắk Nông về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, mục tiêu về chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới cụ thể: Có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới trở lên; Có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trở lên; Số tiêu chí xã nông thôn mới bình quân toàn tỉnh đạt 16,8 tiêu chí/xã trở lên.

Theo congly.vn