Thứ 4, 19/06/2024, 19:55[GMT+7]

Quảng Ngãi: Tập trung nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Thứ 6, 17/03/2023 | 09:50:17
2,321 lượt xem
UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tổng nhu cầu vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm 2023 là hơn 728,6 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương hơn 132,6 tỷ đồng, vốn đối ứng địa phương hơn 267 tỷ đồng, vốn lồng ghép hơn 200 tỷ đồng…. Nguồn vốn ưu tiên bố trí cho xã, huyện đăng ký đạt chuẩn NTM, xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tỉnh Quảng Ngãi đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi nhằm nâng cao giá trị cho nông sản miền núi

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có 93 xã được công nhận xã NTM; 4 xã đang hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn NTM; 9 xã đang hoàn thiện thủ tục trình cấp thẩm quyền công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 6 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 40 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 5 xã đạt từ 6 - 9 tiêu chí.

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 đề ra mục tiêu, phấn đấu đến hết năm 2023, xây dựng huyện Mộ Đức đạt chuẩn nông thôn mới; 8 xã đạt chuẩn NTM gồm: Ba Liên, Ba Điền, Ba Vì (huyện Ba Tơ); Trà Tân, Trà Giang (huyện Trà Bồng); Sơn Kỳ, Sơn Trung (huyện Sơn Hà); Bình An (huyện Bình Sơn).

Đồng thời, phấn đấu xây dựng 14 xã đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Bình Trung, Bình Thạnh (huyện Bình Sơn); Tịnh Minh, Tịnh Sơn (huyện Sơn Tịnh); Nghĩa Lâm, Nghĩa Hiệp (huyện Tư Nghĩa); Hành Tín Đông, Hành Thịnh, Hành Thuận (huyện Nghĩa Hành); Đức Thạnh, Đức Minh (huyện Mộ Đức); Phổ Thuận (thị xã Đức Phổ); Tịnh Khê, Tịnh Ấn Tây (Tp. Quảng Ngãi).

Xây dựng 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là xã Bình Dương và Bình Trị (huyện Bình Sơn); 31 thôn đạt chuẩn NTM áp dụng trên địa bàn các xã miền núi. Cụ thể, huyện Ba Tơ có 6 thôn, huyện Minh Long có 2 thôn, huyện Sơn Hà có 7 thôn, huyện Sơn Tây có 3 thôn và huyện Trà Bồng có 13 thôn.

Ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: Chương trình MTQG xây dựng NTM là Chương trình lớn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và mang lại lợi ích trực tiếp của người dân sinh sống ở các vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Vì vậy, yêu cầu các cấp, các ngành phải nêu cao quyết tâm chính trị, nghiêm túc chấp hành, bảo đảm thực hiện đạt các mục tiêu của Chương trình đã đề ra.

Các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn đối với từng tiêu chí cụ thể; đối với tiêu chí chưa đạt, chủ động làm việc với các sở ngành chuyên môn để hướng dẫn, bàn giải pháp xử lý cụ thể; đồng thời, nỗ lực duy trì và phát huy các tiêu chí đã đạt, giữ chuẩn NTM và tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh xúc tiến, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Xây dựng các mô hình cụ thể về hợp tác xã liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là tại các khu vực miền núi theo hướng sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.

Theo baodantoc.vn