Thứ 6, 07/05/2021, 13:31[GMT+7]

Truyền thông về công tác bình đẳng giới cho cán bộ phụ nữ cơ sở

Thứ 6, 16/04/2021 | 14:52:46
791 lượt xem
Sáng ngày 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức truyền thông về công tác bình đẳng giới cho cán bộ phụ nữ các xã, phường trên địa bàn Thành phố.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

250 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên ban chấp hành hội phụ nữ các xã, phường của Thành phố được truyền đạt một số nội dung cơ bản về giới và bình đẳng giới: Luật Bình đẳng giới; vai trò của nữ giới trong xã hội và gia đình; sự tham gia của  phụ nữ trong vai trò lãnh đạo và quản lý… 

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cán bộ phụ nữ cũng được tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; các giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới góp phần xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội bình đẳng giữa nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực; thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

Nguyễn Cường