Thứ 2, 15/07/2024, 11:33[GMT+7]

Đông Hưng: Phổ biến công tác dân số trong tình hình mới

Thứ 6, 05/05/2023 | 15:17:14
5,173 lượt xem
Sáng ngày 5/5, Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển huyện Đông Hưng phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến công tác dân số trong tình hình mới cho thành viên ban chỉ đạo dân số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trên 160 đại biểu được cán bộ Tổng cục Dân số - KHHGĐ, Bộ Y tế và Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giải pháp, định hướng chỉ đạo công tác dân số và phát triển trong tình hình mới. Trong đó có Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 11/01/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh hành động giai đoạn 2020 - 2025 tỉnh thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam 2030.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; quy định của pháp luật nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi…

Thông qua hội nghị, các đại biểu được trang bị nhiều kiến thức về công tác dân số trong tình hình mới, nhận thức được tầm quan trọng của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh để áp dụng trong gia đình, tuyên truyền các chính sách dân số cho mọi người, góp phần giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Tin: Thu Hiền
Ảnh: Quang Triệu