Thứ 4, 29/05/2024, 00:30[GMT+7]

Quyết tâm hoàn thành thắng lợi cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Thứ 4, 10/04/2024 | 09:48:41
4,305 lượt xem
Cùng với các địa phương trên cả nước, ngày 1/4/2024, ngành thống kê Thái Bình đã ra quân thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Do có sự chuẩn bị chu đáo, tích cực nên công tác thu thập thông tin trên địa bàn tỉnh những ngày qua diễn ra thuận lợi. Toàn tỉnh nỗ lực và quyết tâm cao hoàn thành thắng lợi cuộc điều tra cả về tiến độ và chất lượng thông tin.

Một góc thành phố Thái Bình.

Cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện trên phạm vi 63/63 tỉnh, thành phố. Tại Thái Bình, cuộc điều tra được thực hiện tại 668 địa bàn dân số được chọn mẫu, trong đó có 258 địa bàn thực hiện mẫu phiếu dài và 410 địa bàn thực hiện mẫu phiếu ngắn; tổng số hộ điều tra chọn mẫu là hơn 20.000 hộ. Đây là cuộc điều tra có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở, làm cơ sở đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025 và lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024; đồng thời, cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương. 

Ông Tăng Bá Phúc, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết: Để cuộc điều tra đạt hiệu quả, đúng quy trình và thời gian theo quy định, Cục Thống kê tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác chỉ đạo thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, đồng thời tham mưu xây dựng kế hoạch điều tra trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền cũng được toàn ngành chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức để người dân hiểu mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra, từ đó phối hợp và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các điều tra viên. 

Bà Đinh Thị Mến, thôn Vọng Lỗ, xã An Vũ (Quỳnh Phụ) chia sẻ: Thông qua tuyên truyền của xã và trên các phương tiện thông tin đại chúng, gia đình tôi nắm bắt được đầy đủ thông tin, mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra. Chính vì thế, gia đình tôi sẵn sàng hưởng ứng, phối hợp với điều tra viên trong quá trình thực hiện; tôi cam kết tất cả các thông tin được khai trong phiếu điều tra là đúng sự thật.

Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh kiểm tra công tác điều tra tại gia đình ông Trần Văn Vính, thôn Vọng Lỗ, xã An Vũ (Quỳnh Phụ) (người ở giữa bên trái).

Để thực hiện cuộc điều tra, toàn ngành thống kê đã huy động hơn 260 điều tra viên, 13 giám sát viên cấp tỉnh và 40 giám sát viên cấp huyện. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, điều tra viên, cán bộ Văn phòng - Thống kê UBND xã An Vũ cho biết: Do là người địa phương nên trong quá trình thực hiện cuộc điều tra, tôi gặp nhiều thuận lợi, các hộ gia đình sẵn sàng phối hợp cung cấp thông tin. Bên cạnh đó, tôi còn tham gia lớp tập huấn điều tra do Chi cục Thống kê huyện Quỳnh Phụ tổ chức; cuộc điều tra được thực hiện trên máy tính, điện thoại thông minh nên quá trình điều tra cũng nhanh hơn và dễ dàng hơn. 

Là một trong những địa phương có tiến độ thực hiện cuộc điều tra tương đối tốt, sau 3 ngày ra quân, Chi cục Thống kê huyện Quỳnh Phụ đã thực hiện điều tra được 260 hộ, phấn đấu đến hết ngày 20/4 sẽ hoàn thành cuộc điều tra. 

Ông Trần Minh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Quỳnh Phụ cho biết: Triển khai cuộc điều tra, Chi cục thực hiện điều tra trên 85 địa bàn với 2.550 hộ, trong đó có 1.020 phiếu dài và 1.530 phiếu ngắn; đồng thời, huy động 26 điều tra viên và 5 giám sát viên. Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch đã đề ra, công tác tuyển chọn, tập huấn cho điều tra viên được Chi cục thực hiện đầy đủ, bài bản, nghiêm túc; các điều tra viên được tuyển chọn kỹ càng bởi yêu cầu của cuộc điều tra là phải sử dụng thiết bị điện tử trong phỏng vấn cũng như ghi thông tin.

Đến hết ngày 3/4, toàn tỉnh đã thực hiện điều tra được gần 2.100 hộ dân. Theo kế hoạch, ngành thống kê Thái Bình phấn đấu hoàn thành cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trước ngày 25/4, sớm hơn so với dự kiến 5 ngày. 

Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tăng Bá Phúc cho biết thêm: Để hoàn thành kế hoạch đã đề ra, thời gian tới, ngành thống kê tăng cường các văn bản chỉ đạo trong đó yêu cầu chi cục thống kê các huyện, thành phố cũng như chính quyền các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra; cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện về thời gian cho các điều tra viên tác nghiệp tại địa bàn; theo dõi tiến độ điều tra hàng ngày của từng địa bàn, trên cơ sở đó có giải pháp hỗ trợ, đôn đốc kịp thời đối với địa bàn có tiến độ điều tra chậm...

Điều tra viên thu thập thông tin của gia đình bà Đinh Thị Mến, thôn Vọng Lỗ, xã An Vũ (Quỳnh Phụ).Minh Hương