Thứ 7, 20/07/2024, 20:53[GMT+7]

Hiệu quả nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao

Nhận thấy rõ những ưu điểm của con tôm thẻ chân trắng trên vùng nước lợ, những năm qua, nông dân Thái Bình đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích nuôi trồng...

14.11.2018 | 09:49 AM