Thứ 2, 15/04/2024, 06:28[GMT+7]

Hội Nông dân huyện Hưng Hà: Tổ chức tập huấn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Thứ 5, 09/11/2023 | 16:18:38
1,198 lượt xem
Sáng ngày 9/11, Hội Nông dân huyện Hưng Hà tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và công tác giảm nghèo năm 2023.

Đại biểu dự buổi tập huấn.

Các đại biểu đã được phổ biến những nội dung cơ bản của chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; kỹ năng xây dựng kế hoạch sản xuất; các bước tổ chức đánh giá, giám sát thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; các chính sách cho vay giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và chính sách cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Thông qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ hội nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn nâng cao kiến thức về nghiệp vụ tuyên truyền; hướng dẫn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận được với các dịch vụ, chương trình hỗ trợ giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, các chính sách tín dụng ưu đãi để nâng cao chất lượng đời sống và phát triển kinh tế gia đình, góp giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.

Thanh Thủy