Thứ 3, 27/02/2024, 03:09[GMT+7]

Trồng ấu trên chân ruộng trũng cho hiệu quả kinh tế cao

Thứ 6, 27/10/2023 | 15:44:45
2,549 lượt xem
Thay vì trồng 2 vụ lúa ở chân ruộng trũng năng suất thấp, vài năm gần đây, nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nông dân một số địa phương ở Quỳnh Phụ đã chuyển sang kết hợp mô hình trồng lúa, trồng ấu. Cách làm này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Video: 271023-_Trong_au_tren_chan_ruong_trung_cho_hieu_qua_kinh_te_cao.mp4?_t=1698396224

 Nguyễn Cường – CTV Kiên Trung