Thứ 7, 15/06/2024, 18:46[GMT+7]

Đánh giá, xác nhận các xã An Ninh, Đông Hoàng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Thứ 4, 24/01/2024 | 15:56:13
21,182 lượt xem
Ngày 24/1, đoàn đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn đối với nội dung, tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh tổ chức đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn đối với các nội dung, tiêu chí xã NTM nâng cao năm 2023 đối với hai xã An Ninh và Đông Hoàng (Tiền Hải).

Các đại biểu dự buổi đánh giá xã NTM nâng cao tại xã Đông Hoàng.

Sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, chính quyền và nhân dân các xã An Ninh, Đông Hoàng tiếp tục xây dựng NTM theo tiêu chí của xã NTM nâng cao, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Các đại biểu dự hội nghị đánh giá xã NTM nâng cao tại xã An Ninh. 

Tại xã An Ninh đã huy động gần 200 tỷ đồng, trong đó xã hội hóa được hơn 167 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 80 công trình, gồm: 15 công trình xây mới và cải tạo, nâng cấp 65 công trình nông thôn.

Xã Đông Hoàng huy động hơn 18 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 33 công trình, trong đó xây mới 16 công trình và cải tạo, nâng cấp 17 công trình nông thôn.

Diện mạo NTM nâng cao tại xã Đông Hoàng. 

Cơ sở vật chất trường học tại xã An Ninh được đầu tư đồng bộ, hiện đại. 

Nhờ đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình NTM nâng cao đã giúp diện mạo nông thôn hai địa phương ngày càng đổi mới, xây dựng được nhiều mô hình sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương ngày càng nâng lên.

Trên cơ sở báo cáo và quá trình kiểm tra thực tế tại hai xã, các thành viên trong đoàn đã phân tích kết quả thực hiện 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao, chỉ ra những điểm mạnh, những hạn chế cần tiếp tục phải khắc phục theo từng tiêu chí ngành, đơn vị mình phụ trách.

Sau khi đánh giá kết quả và kiểm tra thực tế, đoàn đánh giá thống nhất hai xã An Ninh và Đông Hoàng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao, đủ điều kiện trình UBND tỉnh xét, ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đồng thời yêu cầu hai xã không ngừng quan tâm đầu tư hoàn thiện hơn nữa các tiêu chí nhằm hướng đến xã NTM kiểu mẫu trong những năm tiếp theo.

Trần Tuấn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày