Thứ 2, 06/02/2023, 00:37[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt trên 80%

Thứ 3, 29/11/2022 | 17:30:06
4,601 lượt xem
Với quyết tâm đẩy mạnh việc vận động công dân cài đặt, đăng ký ứng dụng định danh điện tử (VNeID), cài đặt ứng dụng “Công dân số Thái Bình” và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Huyện đoàn Quỳnh Phụ phối hợp với các xã, thị trấn hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng.

Thời gian qua, Huyện đoàn Quỳnh Phụ đã chỉ đạo các đoàn xã, thị trấn trong huyện tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, thanh niên và nhân dân về ứng dụng VNeID; lợi ích, sự cần thiết của việc cài đặt ứng dụng trong quản lý dữ liệu dân cư quốc gia và thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp. Quá trình triển khai, Huyện đoàn đã bố trí đoàn viên, thanh niên phối hợp với công an các xã, thị trấn hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng.     

Huyện đoàn Quỳnh Phụ phối hợp với các xã, thị trấn hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng.    

Đến nay, số lượng người dân đăng ký ứng dụng VNeID toàn huyện mức 1 được gần 26.000 người, mức 2 là 16.000 người; tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt trên 80%... Quỳnh Phụ phấn đấu đến ngày 31/12/2022, toàn huyện có 100% đoàn viên, thanh niên và nhân dân từ đủ 14 tuổi trở lên có căn cước công dân gắn chip đăng ký cài đặt ứng dụng VNeID mức độ 1, tiến tới 100% công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2.

Nguyễn Cường