Thứ 4, 26/06/2024, 04:12[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Truyền thông về dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân

Thứ 3, 11/06/2024 | 18:30:58
3,184 lượt xem
Chiều ngày 11/6, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quỳnh Phụ phối hợp với xã An Vinh tổ chức truyền thông về dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện các thủ tục hành chính cho hơn 200 người dân. Đây là hội nghị thứ 5 được tổ chức tại cơ sở.

Nhân dân xã An Vinh tiếp thu về dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện các thủ tục hành chính

Các đại biểu đã nghe cán bộ VNPT Thái Bình giới thiệu về việc chuyển đổi số, đặc biệt là những nội dung cơ bản về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện các thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã cho người dân; cách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để đăng nhập sử dụng cổng dịch vụ công tỉnh, cổng dịch vụ công quốc gia; đăng ký tài, đăng nhập tài khoản; nộp hồ sơ, thanh toán phí/ lệ phí trên Cổng dịch vụ công tỉnh; các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng.

Thông qua hội nghị nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn những lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn.

 Mạnh Tường

(Đài TT – TH Quỳnh Phụ)