Thứ 7, 28/01/2023, 20:42[GMT+7]

Kiến Xương phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Thứ 5, 05/01/2023 | 16:31:04
5,525 lượt xem
Sáng ngày 5/1, UBND huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2022, công tác thi đua, khen thưởng của huyện Kiến Xương đã có nhiều bước chuyển biến rõ nét cả về chất và lượng; phong trào thi đua được phát động, triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và đạt được những kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất năm 2022 đạt gần 13.300 tỷ đồng, tăng 10,10% so với cùng kỳ 2021. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao được các cấp, các ngành trong huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện, đến nay có 6 xã được thẩm định và công nhận. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế và phục vụ đời sống nhân dân. Kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan nhà nước được tăng cường. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2023, huyện Kiến Xương tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các phong trào thi đua bằng nhiều hình thức. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua có mục tiêu, chỉ tiêu nội dung thi đua cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

 Đồng chí Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. 

Tại hội nghị, 2 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh và giấy khen của UBND huyện do có nhiều thành tích xuất sắc trong  thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Hội nghị cũng thông qua bản cam kết thi đua và ký giao ước thi đua năm 2023.

Thu Thủy