Chủ nhật, 19/05/2024, 18:01[GMT+7]

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025

Thứ 4, 08/05/2024 | 20:03:16
4,701 lượt xem
Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 1/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM), Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM và Bộ tiêu chí quốc gia huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện NTM đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025; vừa qua, UBND tỉnh ban hành một số tiêu chí, chỉ tiêu huyện NTM và huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 trung ương phân cấp UBND tỉnh quy định.

Tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 yêu cầu có trung tâm kỹ thuật nông nghiệp hoặc đơn vị chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp hoạt động hiệu quả.

Cụ thể, tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021 – 2025 sửa đổi một số chỉ tiêu trong tiêu chí 5 về y tế, văn hóa, giáo dục; tiêu chí số 6 về kinh tế; tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 sửa đổi chỉ tiêu trong tiêu chí số 5 về y tế, văn hóa, giáo dục.

UBND tỉnh giao các sở, ngành căn cứ hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương và chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý, phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng, ban hành hướng dẫn, tiêu chuẩn chuyên ngành hoặc quy định khung triển khai thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu sửa đổi, bổ sung để làm căn cứ cho UBND huyện thống nhất áp dụng thực hiện.

Lưu Ngần

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày