Thứ 3, 16/04/2024, 20:46[GMT+7]

Thụy Chính: Được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Thứ 6, 28/08/2020 | 14:32:56
2,567 lượt xem
Sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) năm 2015, xã Thụy Chính (Thái Thụy) luôn giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời, xây dựng kế hoạch và phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Nông thôn mới nâng cao xã Thụy Chính.

Toàn xã, đã huy động hơn 84 tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa và cộng đồng dân cư đóng góp hơn 30,6 tỷ đồng để xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao.

 Ngày 9/1/2020, xã Thụy Chính được Đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao tỉnh tổ chức thẩm định và công nhận hoàn thành 11/11 tiêu chí xã NTM nâng cao. Ngày 25/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2505 công nhận xã Thụy Chính đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019.   

Trần Tuấn