Thứ 3, 03/10/2023, 11:42[GMT+7]

Cả nước có 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ 2, 24/05/2021 | 20:22:18
297 lượt xem
Bộ NN&PTNT cho biết, đến hết tháng 4/2021, cả nước có 5.248/8.267 xã (chiếm 63,48%) đạt chuẩn nông thôn mới; có 305 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đã có 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Nhờ thực hiện tốt quy hoạch, diện mạo các xã nông thôn mới ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Trong đó, có 190/664 đơn vị cấp huyện thuộc 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 12 tỉnh, thành phố đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Dự kiến hết tháng 6/2021, 65% số xã trên địa bàn cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Nhìn chung, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã mang lại cho người dân trên địa bàn nông thôn của cả nước có cuộc sống ấm no; diện mạo nông thôn được quy hoạch, xây dựng theo hướng văn minh, hiện đại, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; người dân có việc làm và thu nhập ổn định; thúc đẩy công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới

Theo baodansinh.vn