Thứ 6, 19/04/2024, 12:39[GMT+7]

Đánh giá thực trạng triển khai các chính sách kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Thứ 2, 06/07/2020 | 14:37:07
2,993 lượt xem
Sáng ngày 6/7, Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá thực trạng triển khai các chính sách kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tại Thái Bình.

Một buổi tuyên truyền về công tác dân số - KHHGĐ tại thôn Hà Tiến, xã Dân Chủ (Hưng Hà).

Những năm qua, các chính sách kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tại Thái Bình đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh đã thường xuyên tham mưu với UBND tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh ban hành nhiều văn bản về công tác dân số, trong đó có việc triển khai các chính sách kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo công tác dân số - KHHGĐ tỉnh đã có sự phối hợp hiệu quả, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về công tác dân số. Hiện nay, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan duy trì và phát triển 3 mô hình: mô hình giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, mô hình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái, mô hình tuyên truyền lồng ghép mất cân bằng giới tính khi sinh trong các trường THCS. Tuy nhiên, trong 5 năm trở lại đây, Thái Bình là 1 trong những tỉnh có sự chênh lệch trong tỷ số giới tính khi sinh ở mức cao của cả nước. Năm 2019, tỷ số giới tính khi sinh toàn tỉnh là 111,07 trẻ nam/100 trẻ nữ. Huyện có tỷ số giới tính khi sinh cao là Thái Thụy, Kiến Xương, Đông Hưng. Nguyên nhân chủ yếu là do một bộ phận người dân có tâm lý trọng nam khinh nữ, hệ thống an sinh xã hội cho người cao tuổi chưa phát triển.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến, đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh như: tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong đó tập trung phê phán các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, phổ biến pháp luật về hôn nhân gia đình và bình đẳng giới. Đặc biệt, phát huy vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội đối với công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

Thu Hoài