Thứ 4, 24/04/2024, 15:51[GMT+7]

Từ ngày 1/4/2024 thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:30:42
2,770 lượt xem
Theo đó, cuộc điều tra được thực hiện trên phạm vi 63/63 tỉnh, thành phố. Tại tỉnh Thái Bình, điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 (gọi tắt là điều tra DSGK năm 2024) được thực hiện tại 668 địa bàn dân số được chọn mẫu, trong đó có 258 địa bàn thực hiện mẫu phiếu dài và 410 địa bàn thực hiện mẫu phiếu ngắn. Thời điểm để xác định nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ là 0 giờ ngày 1/4/2024, thời gian thu thập thông tin bắt đầu từ ngày 1/4/2024 và kết thúc chậm nhất vào ngày 30/4/2024.

Điều tra viên thực hiện rà soát lập bảng kê tại xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình). Nguồn: Cục Thống kê tỉnh.

Điều tra DSGK năm 2024 thu thập thông tin về các nội dung gồm: nhân khẩu học của các thành viên hộ, di cư, giáo dục, hôn nhân, lịch sử sinh của nữ từ 10 - 49 tuổi, người chết của hộ, nhà ở và điều kiện sống của hộ.

Điều tra DSGK năm 2024 sử dụng 3 loại phiếu để thu thập thông tin gồm: Phiếu thu thập thông tin phục vụ lập bảng kê hộ dân cư; phiếu thu thập thông tin nhân khẩu học và di cư của dân số, thông tin người chết trong vòng 5 năm và nhà ở của hộ (phiếu ngắn); phiếu thu thập thông tin như phiếu ngắn và thêm các thông tin về tình trạng hôn nhân, giáo dục, lịch sử sinh, điều kiện sống của hộ (phiếu dài).

Điều tra DSGK năm 2024 là cuộc điều tra chọn mẫu, áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp.

Đây là cuộc điều tra có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở, làm cơ sở đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025 và lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024; đồng thời, cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

Minh Hương