Thứ 6, 24/05/2024, 13:12[GMT+7]

Hội thảo Báo chí với chính sách dân số và phát triển giai đoạn 2017 - 2030

Thứ 6, 29/06/2018 | 15:30:20
2,166 lượt xem
Ngày 29/6, tại Hà Nam, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo Báo chí với chính sách dân số và phát triển giai đoạn 2017 - 2030.

Các đại biểu dự hội thảo.

Đến dự có các đồng chí: Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch gia đình; nhà báo Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam.

Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ chiến lược vừa cấp thiết vừa lâu dài, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Nhiệm vụ từ nay đến năm 2030, tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ DS - KHHGD sang dân số và phát triển, chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số, bảo đảm cân bằng, hài hòa giữa quyền và nghĩa vụ của mọi người dân, giữa việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi với thực thi nghiêm kỷ cương pháp luật.

Với mục đích để các phóng viên, cộng tác viên hiểu rõ hơn cơ sở và quán triệt yêu cầu chuyển hướng chính sách dân số từ trọng tâm DS - KHHGD sang trọng tâm dân số và phát triển, tại hội thảo, Ban Tổ chức đã phổ biến những nội dung chính của Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và Nghị quyết 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 21. Trong đó, đi sâu vào các nội dung truyền thông cụ thể như: duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, cơ cấu dân số vàng, điều chỉnh phân bố dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số...

Đặng Anh