Thứ 6, 24/05/2024, 15:16[GMT+7]

Truyền thông công tác dân số trong tình hình mới

Thứ 4, 04/07/2018 | 10:05:23
2,735 lượt xem
Sáng ngày 4/7, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Đông Hưng phối hợp với Ban dân số - KHHGĐ xã Đông La tổ chức hội nghị truyền thông công tác dân số trong tình hình mới.

Báo cáo viên Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Tham gia hội nghị có 120 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể; bí thư chi bộ, trưởng thôn; chi hội trưởng chi hội phụ nữ và cộng tác viên y tế - dân số, đối tượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ của xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên của Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh phổ biến  nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới. Nhấn mạnh các mục tiêu của nghị quyết nhằm giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục duy trì mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về những thành tựu, thách thức, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác dân số trong tình hình mới; triển khai Kế hoạch số 47/KH-HU của Huyện ủy Đông Hưng về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết chuyên đề số 12/NQ-ĐU của Đảng ủy xã Đông La về thực hiện công tác dân số trong tình hình mới; triển khai các hoạt động hướng tới  kỷ niệm ngày Dân số thế giới (11/7) năm 2018.

Hà Dung