Thứ 6, 24/05/2024, 14:17[GMT+7]

UBND tỉnh: Nghe góp ý đề án sáp nhập trung tâm dân số - KHHGĐ vào trung tâm y tế

Thứ 3, 07/08/2018 | 15:03:56
1,859 lượt xem
Sáng ngày 7/8, UBND tỉnh họp nghe Sở Y tế báo cáo dự thảo đề án sáp nhập trung tâm dân số - KHHGĐ vào trung tâm y tế thành trung tâm y tế huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các trung tâm y tế, trung tâm dân số.

Những năm qua, mô hình mỗi huyện 1 trung tâm y tế, 1 trung tâm dân số - KHHGĐ tuy đạt nhiều kết quả nhất định song vẫn bộc lộ một số hạn chế, bất cập như: tổ chức y tế tuyến huyện chia ra nhiều đầu mối; tổ chức hành chính chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, phân tán nguồn lực; thiếu bác sĩ làm chuyên môn tuyến xã và cán bộ có trình độ đại học; công tác điều động, luân chuyển cán bộ khó thực hiện; cơ cấu số lượng, chất lượng không đồng đều giữa các địa phương... 

Việc sáp nhập sẽ khắc phục những hạn chế trên, đồng thời tinh giản đầu mối tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các trung tâm y tế huyện, nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của cán bộ, viên chức trong việc đổi mới hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đơn vị. Đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển theo tinh thần nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 và các nghị quyết của Chính phủ. Dự kiến trung tâm y tế mới sau sáp nhập sẽ có 1 giám đốc, không quá 3 phó giám đốc; có 3 phòng, 5 khoa thuộc trung tâm, đồng thời thực hiện 15 nhiệm vụ quyền hạn...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về những thuận lợi, khó khăn sau sáp nhập và giải pháp để trung tâm hoạt động hiệu quả.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế bổ sung, làm rõ một số ý kiến của các ngành, địa phương như làm rõ sự phối hợp giữa Sở Y tế và các huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ; rà soát lại cho đúng các quy định của pháp luật; bổ sung phần quản lý tài sản trước khi bàn giao bảo đảm rõ ràng, đúng quy định; có phương án bố trí luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng cán bộ khắc phục tồn tại. Sở Y tế cần gửi dự thảo đề án sau khi đã bổ sung để các sở, ngành, các huyện, thành phố tham gia ý kiến, bảo đảm đề án ban hành chất lượng, hiệu quả.

Hà Dung