Thứ 6, 24/05/2024, 15:04[GMT+7]

Thành phố thực hiện thu thập thông tin dữ liệu quốc gia về dân cư

Thứ 4, 12/09/2018 | 15:35:03
2,228 lượt xem
Trong 1 tháng qua, 19 phường, xã của Thành phố đã triển khai thực hiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua "Phiếu thu thập thông tin dân cư". Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được Bộ Công an triển khai là một trong những bước đi cụ thể, quan trọng nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định 896 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020.

Video: thanh_pho_thu_thap_du_lieu_quoc_gia_ve_dan_cu_2_web_120918.mp4

 

Thúy Vân - Đình Dũng

 (Đài TT-TH Thành phố)