Chủ nhật, 16/06/2024, 03:27[GMT+7]

Tập huấn Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thứ 5, 24/01/2019 | 14:25:41
1,205 lượt xem
Sáng ngày 24/1, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Trong 4 ngày (từ ngày 24/1 - 27/1), các đại biểu sẽ được giới thiệu về công tác quản lý tổng điều tra, hướng dẫn lập bảng kê hộ, nhân khẩu đặc thù, giới thiệu trang thông tin điều hành tác nghiệp; hướng dẫn sử dụng và thực hành trang thông tin điều hành tác nghiệp.

Thông qua lớp tập huấn giúp thành viên ban chỉ đạo các cấp nắm vững các bước kê khai biểu mẫu, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tổng điều tra và đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, tổng hợp kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm  2019.

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê được quy định trong Luật Thống kê với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần vào các năm có số cuối cùng là số 9. Tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê, đồng thời cũng là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và các chính sách phát triển đất nước.

Phạm Hưng