Thứ 3, 18/06/2024, 03:55[GMT+7]

Thành phố triển khai kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thứ 6, 22/02/2019 | 17:10:13
1,407 lượt xem
Chiều ngày 22/2, UBND thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, giai đoạn thu thập thông tin.

Đến nay, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 các cấp; hoàn thành vẽ sơ đồ nền, phân chia địa bàn điều tra; lập bảng kê hộ điều tra. Để hoàn thành đúng thời gian điều tra thu thập thông tin từ ngày 1 đến ngày 25/4/2019, UBND thành phố yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan, các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc tổng điều tra; tổ chức tập huấn cho Ban chỉ đạo cấp xã, giám sát viên thành phố, tổ trưởng và điều tra viên; rà soát, cập nhật bảng kê; điều tra thu thập thông tin bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót các thông tin quy định trong phương án tổng điều tra.

Đức Dũng