Chủ nhật, 16/06/2024, 04:16[GMT+7]

Ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở

Thứ 2, 01/04/2019 | 14:57:48
1,609 lượt xem
Sáng ngày 1/4, tại Trung tâm Văn hóa huyện Tiền Hải, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo dự lễ ra quân.

Các đại biểu dự lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại Thái Bình có sự tham gia của 2.036 điều tra viên và 286 tổ trưởng điều tra. Ngoài ra, còn kết hợp với ngành Bưu điện huy động 286 điều tra viên bưu điện tham gia thu thập thông tin. Kết quả lập bảng kê toàn tỉnh có 3.325 địa bàn điều tra, trong đó có 2.767 địa bàn hộ, 558 địa bàn đặc thù với trên 604.000 hộ và có 423 hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trực tuyến.

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê được quy định trong Luật Thống kê với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần vào các năm có số cuối cùng là số 9. Tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê, đồng thời cũng là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và các chính sách phát triển đất nước.

Điều tra viên tiến hành thu thập thông tin tại hộ gia đình.

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Từ đó, nâng cao ý thức cho mọi người dân trong việc phối hợp tích cực, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho đội ngũ điều tra viên. Trong quá trình diễn ra cuộc tổng điều tra, ban chỉ đạo các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát cũng như có sự hỗ trợ, bổ sung kịp thời để bảo đảm tiến độ, chất lượng...

Sau lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đã đến kiểm tra thực tế tại thị trấn Tiền Hải (Tiền Hải) và xã Thái Học (Thái Thụy).

Phạm Hưng