Thứ 5, 20/06/2024, 13:00[GMT+7]

Trên 151.000 hộ đã tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở

Thứ 6, 05/04/2019 | 15:38:15
1,474 lượt xem
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh, đến ngày 5/4, các điều tra viên đã tiến hành điều tra được trên 151.000 hộ với khoảng 477.442 nhân khẩu.

Điều tra viên hướng dẫn người dân tự cung cấp thông tin trực tuyến.

Trong đó, có 476.479 người là dân tộc Kinh và 963 người là dân tộc khác. Tổng diện tích nhà sử dụng để ở của 151.000 hộ này là khoảng 44.180m2.

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua Cục Thống kê tỉnh đã tăng cường cán bộ công chức toàn ngành Thống kê xuống từng địa bàn điều tra để đôn đốc, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Do đây là cuộc tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn nên trong quá trình triển khai thực hiện một số điều tra viên còn gặp nhiều khó khăn về sử dụng phần mềm trong thao tác điều tra trên phiếu điện tử…

Trước đó, cùng với cả nước, sáng ngày 1/4, toàn tỉnh đã có 257 xã, phường, thị trấn đồng loạt ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở. Kết quả lập bảng kê toàn tỉnh có 3.325 địa bàn điều tra, trong đó có 2.767 địa bàn hộ, 558 địa bàn đặc thù với trên 604.000 hộ và có 423 hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trực tuyến.

Được biết, Tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê, đồng thời cũng là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và các chính sách phát triển đất nước.

Phạm Hưng