Chủ nhật, 16/06/2024, 06:38[GMT+7]

Tổng kết công tác dân số - KHHGĐ năm 2019

Thứ 2, 30/12/2019 | 14:38:43
2,927 lượt xem
Sáng ngày 30/12, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh tổ chức tổng kết công tác dân số - KHHGĐ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết công tác dân số - KHHGĐ năm 2019.

Năm 2019, công tác dân số - KHHGĐ có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số -KHHGĐ. Tổng số sinh dự kiến cả năm là 26.414 cháu, tăng 1.381 cháu so với năm 2018; số sinh con thứ 3 trở lên là 4.945 cháu; tỷ suất sinh là 13‰ tăng 0,4‰, tỷ số giới tính khi sinh là 111,2 nam/100 nữ… Tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 143%, tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ là 97%. Cùng với công tác truyền thông, các chương trình, dự án, đề án, mô hình được ngành Dân số - KHHGĐ triển khai hiệu quả. Những biến động dân cư đã được cập nhật thường xuyên vào kho dữ liệu điện tử cấp tỉnh, huyện.

Với mục tiêu chủ động duy trì vững chắc mức sinh thay thế, hạn chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, năm 2020, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, dự án về công tác dân số; triển khai mở rộng phần mềm dữ liệu điện tử chuyên ngành dân số tới các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh; đào tạo, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho người làm công tác dân số các cấp đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác dân số trong tỉnh.

Nhân dịp này, Cụm thi đua khối trung tâm y tế tuyến tỉnh đã báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2019. Với những kết quả đạt được, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh được suy tôn là đơn vị dẫn đầu trong Cụm thi đua khối trung tâm y tế tuyến tỉnh năm 2019.

Hoàng Lanh