Thứ 6, 19/04/2024, 12:27[GMT+7]

2.695 y tế thôn, tổ dân phố sẽ kiêm chức năng, nhiệm vụ cộng tác viên dân số

Thực hiện Nghị quyết số 11 kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI về việc kiện toàn và cấp kinh phí hỗ trợ cho y tế thôn, tổ dân phố kiêm thêm chức năng, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số, UBND tỉnh đã có quyết định kiện toàn và phân bổ kinh phí hỗ trợ cho y tế thôn, tổ dân phố kiêm chức năng, nhiệm vụ cộng tác viên dân số.

7 năm trước  2,846 lượt xem

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) cho các cộng tác viên dân số kiêm nhân viên y tế tổ dân phố tại các...
7 năm trước
1,230 lượt xem

Đông Hưng: Kết quả bước đầu thực hiện Đề án 818

Thay vì thói quen trông chờ vào sự tài trợ của nhà nước để được sử dụng miễn phí các dịch vụ dân số - KHHGĐ thì hiện nay, khi Đề án 818 đi vào cuộc sống,...
7 năm trước
973 lượt xem

Kế hoạch hóa gia đình: Nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh

Chủ đề của ngày Dân số thế giới 11/7 năm nay là: “Kế hoạch hóa gia đình - nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh” một lần nữa khẳng...
7 năm trước
1,768 lượt xem

Truyền thông chăm sóc sức khỏe phụ nữ thời kỳ hiện đại

Chiều ngày 5/7, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Đông Hưng phối hợp với UBND xã Đông Dương tổ chức truyền thông công tác dân số - KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe...
7 năm trước
1,789 lượt xem

Tân Phong phòng, chống bạo lực gia đình

Sau nhiều năm thực hiện, đến nay, mô hình các giải pháp can thiệp, phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) xã Tân Phong (Vũ Thư) đã phát huy hiệu quả, cho...
7 năm trước
3,285 lượt xem

Gần 400 bí thư chi bộ, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố được tập huấn về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn về công tác DS-KHHGĐ cho lãnh đạo các thôn, tổ dân phố trong tỉnh vào...
7 năm trước
922 lượt xem

Triển khai Đề án “Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên” giai đoạn 2016-2020

Ngày 15/6, tại thành phố Thái Bình, Tổng cục Dân số - KHHGĐ tổ chức lớp tập huấn xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ...
7 năm trước
1,665 lượt xem

Vũ Thư triển khai Đề án 818 của Bộ Y tế và tập huấn nâng cao năng lực phân phối sản phẩm xã hội hóa thuộc Đề án 818

Hội nghị triển khai Đề án 818 của Bộ Y tế về “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản tại khu vực...
7 năm trước
2,568 lượt xem

Số sinh, số sinh con thứ ba tăng

Theo số liệu thống kê của Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh, tổng số trẻ em toàn tỉnh sinh ra trong 4 tháng đầu năm là 7.242 cháu, so với năm 2016 tăng 265...
7 năm trước
963 lượt xem

Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Kiến Xương tổ chức 17 buổi tuyên truyền cách phòng, tránh xâm hại trẻ em

Để giúp các em học sinh nhận biết các kiến thức về sức khỏe sinh sản, phòng tránh không bị xâm hại, thời gian qua Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Kiến Xương đã...
7 năm trước
2,321 lượt xem